Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Unik satsning i årskurs 2 ökade läsförståelsen

Unik satsning i årskurs 2 ökade läsförståelsen

Publicerad 25 september 2012 08:06 | Uppdaterad 26 september 2012 10:00
Ett 60-tal elever deltog under läsåret 2011-2012 i ett projekt som ska stärka läsförmågan hos elever i årskurs 2. Effekterna har varit mycket positiva med mätbara förbättringar, läsglädje och ökad självkänsla hos eleverna.

Det är specialpedagog Anita Kullring och grundskollärare Åse Rubin som arbetat med läsprojektet TIL (Tidig Intensiv Lästräning). I Karlskrona har 61 elever, nästan 20 procent av eleverna i årskurs 2, deltagit i projektet. I början av projektet låg 44 av dessa under ett identifierat genomsnitt, vid projekttidens slut låg endast 4 elever under detta snitt.
– Arbetet har fungerat mycket väl med goda testresultat. Vi ser att eleverna har blivit mer intresserade av läsning. De har fått ett ökat självförtroende som vi tror ger dem bättre förutsättningar att klara av klassrumssituationen och förhoppningsvis även de utmaningar som väntar längre fram, säger Anita Kullring och Åse Rubin.

TIL är en metod som har utvecklats för att tidigt stödja barn som på något sätt har fastnat i sin läsning och därigenom fått en sämre självbild. Med ett strukturerat läsprogram får eleverna möjlighet att uppleva läsningens positiva effekter. Utöver pedagogernas arbete är föräldrarnas delaktighet och engagemang en viktig faktor för ett gott resultat.
– Att kunna läsa och skriva är helt avgörande för att kunna fungera och bli en del av vårt demokratiska samhälle. Vi är mycket glada över detta projekt som så tydligt har hjälpt berörda elever, säger Anja Eklund, kvalitetschef vid barn- och ungdomsförvaltningen.

Projektet har finansierats med statsbidrag för åtgärder som syftar till att stärka arbetet med basfärdigheterna läsa, skriva och räkna.

Läs projektrapporten om TIL

För mer information
Anja Eklund
0455 – 30 36 17

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2012-09-25
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Unik-satsning-i-arskurs-2-okade-lasforstaelsen/