Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Teckenspråk på Karlskrona kommuns webbplats

Teckenspråk på Karlskrona kommuns webbplats

Publicerad 14 juni 2010 08:34 | Uppdaterad 15 juni 2010 10:02
Nu finns det teckenspråk på Karlskrona kommuns webbplats. På sidan www.karlskrona.se/teckensprak hälsas besökare välkommen till webbplatsen och där kan man sedan få en introduktion till innehållet på de sex områdena/huvudrubrikerna på webbplatsen.

Teckenpråksfilm, Åse Olsson tecknar framför en vy över KarlskronaPå karlskrona.se har kommunen redan sedan tidigare Talande webb för personer som har svårt att läsa och det finns även möjlighet att anpassa sidorna genom att ändra textstorlek samt ord- och radavstånd. Teckenspråk är ytterligare ett steg i tillgänglighetsprocessen.

- Syftet med teckenspråk är att göra Karlskrona kommuns webbplats ännu mer tillgänglig och att personer som har teckenspråk som första språk ska känna sig välkomna och få en inblick i innehållet på webbplatsen. Det säger Kajsa Samuelsson som är handikappsekreterare i kommunen och ansvarig för tillgänglighetsfrågor. Det är också viktigt att vi arbetar med att använda ett enkelt och begripligt språk så att allt innehåll blir lättare att ta till sig.

Ulf Olsson är ordförande i Blekinges Dövas Länsförening och har varit med i planeringen av teckenspråksfilmerna tillsammans med teckenspråkstolkarna Åse Olsson och Janeth Gummesson Fridlund.
- Det är mest stora kommuner med många döva som fått teckenspråk till sina webbplatser, säger Ulf Olsson. Därför är vi särskilt stolta för denna respons från Karlskrona kommun och även arbetet i Kommunala Handikapprådet.

Från vänster Åse Olsson (teckenspråkstolk), Ulf Olsson (ordförande i Blekinges Dövas Länsförening), Kajsa Samuelsson (handikappsekreterare), Heléne Söderström (webbredaktör), Janeth Gummesson Fridlund (teckenspråkstolk), foto Sara Persson
Från vänster Åse Olsson (teckenspråkstolk), Ulf Olsson (ordförande i Blekinges Dövas Länsförening), Kajsa Samuelsson (handikappsekreterare), Heléne Söderström (webbredaktör), Janeth Gummesson Fridlund (teckenspråkstolk).

Här hittar du teckenspråk på Karlskrona kommuns webbplats

För mer information kontakta

Kajsa Samuelsson
handikappsekreterare, ansvarig för tillgänglighetsfrågor
Telefon 0455-30 47 47

Heléne Söderström
webbredaktör
Telefon 0455-30 33 76

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2010-06-14
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Teckensprak-pa-Karlskrona-kommuns-webbplats/