Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Karlskrona kommun samordnar Sveriges ekokommuner

Karlskrona kommun samordnar Sveriges ekokommuner

Karlskrona kommun har blivit utsedd att ta hand om kanslifunktionen för föreningen Sveriges Ekokommuner.

Kansliet kommer att bemannas av kommunens arbetsgrupp för hållbar utveckling. I gruppen arbetar miljöstrateg Kenneth Gyllensting, energisamordnare Lisa Wälitalo och agenda 21-samordnare Sven-Olof Petersson.

På bilden syns; näringslivschef Bengt Lingman,energisamordnare Lisa Wälitalo, miljöstrateg Kenneth Gyllensting, agenda 21-samordnare Sven-Olof Petersson, ordförande i Sveriges Ekokommuner Lars Thunberg och kommunalråd Mats Lindbom
Bakre raden från vänster; näringslivschef Bengt Lingman, energisamordnare Lisa Wälitalo, miljöstrateg Kenneth Gyllensting.
Främre raden från vänster agenda 21-samordnare Sven-Olof Petersson, ordförande i Sveriges Ekokommuner Lars Thunberg och kommunalråd Mats Lindbom.
Foto: Sara Persson

Föreningen Sveriges Ekokommuner

Logotyp Sveriges ekokommunerFöreningen Sveriges Ekokommuner är en frivillig samarbetsorganisation för kommuner i form av en ideell förening för hantering av gemensamma strategiska frågor av betydelse för en långsiktig hållbar utveckling.

Sveriges Ekokommuner ska vara en förebild och föregångare för landets övriga kommuner i arbetet för en hållbar utveckling på lokal nivå. Sveriges Ekokommuner ska vara opinionsbildare och pådrivare samt en kunskapsförmedlare av goda lokala exempel och stimulera erfarenhetsutbyte mellan lokala aktörer nationellt och internationellt. 

Sveriges Ekokommuner arbetar för att Sveriges alla kommuner ska bli hållbara. Föreningen är en ideell förening som bildades 1995. Då var handfull kommuner medlemmar, men sedan dess har föreningen växt och nu finns det 75 ekokommuner och ett landsting.

Medlemskommunerna representeras av en tjänsteman och en politiker i ledande ställning vilket innebär att miljöfrågorna lyfts upp i kommunernas högsta ledning.

För mer information
Mats Lindbom
Kommunalråd
0455 30 30 02

Kenneth Gyllensting
Miljöstrateg
0455 30 32 83

Lars Thunberg
ordförande i Sveriges Ekokommuner
Telefon 0706-28 43 10

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2009-09-03
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Sveriges-Ekokommuners-kansli-placeras-pa-Karlskrona-kommun/