Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Sverigedemokraternas budgetförslag

Sverigedemokraternas budgetförslag

Publicerad 11 juni 2012 09:16 | Uppdaterad 11 juni 2012 11:27
Sverigedmokraterna har presenterat sitt förslag till budget för 2013 och ramar för 2014 och 2015.

I sitt budgetförslag vill Sverigedemokraterna satsa på skolan, bland annat genom en jourskola där elever som mobbar andra kan placeras och genom ett utökat användande av den så kallade BSB-potten för elever med särskilda behov.

Handikappnämnden får under de tre åren sammanlagt 41 miljoner kronor för att klara volymökningar i verksamheten.

Idrotts- och fritidsnämnden får 1 miljon 2013 och 2 miljoner under 2014 och 2015 för utökade föreningsbidrag. Kulturskolan får en halv miljon per år fram till 2015 för att fortsätta minska kön till skolan.

Under 2013 får Socialnämnden 12 miljoner kronor extra för att återhämta kostnader för det ekonomiska biståndet, men sammanlagt minskas budgeten för ekonomiskt bistånd med 56 miljoner kronor fram till 2015. Minskningen ska ske genom att säga upp samtliga avtal med Migrationsverket och genom satsningar på bland annat beredskapsjobb.

Individ och familjeomsorgen inom Socialnämnden utökad budgetram med 3 miljoner kronor per år 2013 till 2015. 

Sverigedemokraterna föreslår ingen skattehöjning i sitt budgetförslag.

Läs Sverigedemokraternas budgetförslag

Läs om Femklöverns budgetförslag

Läs om Socialdemokraternas budgetförslag

Läs om Vänsterpartiets budgetförslag 
 

 

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2012-06-11
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Sverigedemokraternas-budgetforslag/