Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Stortorget nominerat till Stenpriset 2017

Stortorget nominerat till Stenpriset 2017

Publicerad 22 juni 2017 12:51 | Uppdaterad 22 juni 2017 12:57
Området vid Karl XI på Stortorget är ett av åtta projekt som har nominerats till Stenpriset 2017. – Karlskrona har med hjälp av natursten skapat en ny mötesplats som knyter an till den historiska stadsbilden, säger Kai Marklin, juryordförande och ordförande i Sveriges Stenindustriförbund.

Folkvimmel vid Karl XI

Estetiskt, hållbart och nyskapande!  Det är kärnvärdena som ett stenprojekt måste leva upp till för bli aktuellt för Stenpriset.
– Men det är samtidigt viktigt att understryka att priset premierar en helhetssyn som vilar på en djupare förståelse för materialet, och som i slutänden gör att stenen kommer till sin rätt, säger Kai Marklin.

Åtta projekt har nominerats till Stenpriset 2017, i nästa steg kommer juryn att utse en finaltrio, varifrån den slutgiltiga vinnaren utses senare i höst.

Nominerade 2017:

Stenstaden Sundsvall – ett omfattande förändringsarbete i stadens centrum som knyter an till en kulturmiljö med riksintresse.

Brunkebergs torg, Stockholm – en omgestaltning till ett modernt torg och en mötesplats som lever upp till alla behov, från sittplatser till lek.

Bastionsparken, Jönköping –  en försvarsanläggning har återuppstått som en plats för vila och blomsterprakt.

Malmö Live – en kongressanläggning,  en konsertsal och ett hotell hålls samman av en stenbelagd entré där nyckelorden är tillgänglighet och öppenhet.

Helsingborg central – den nya entrén är lika mycket ett landmärke som en målpunkt som stärker stadens samband.

Stortorget, Karlskrona – Området vid Karl XI har genomgått en omfattande restaurering och omgestaltning i syfte att skapa en ny mötesplats.

Bro Park –  galoppbyggnaden är av genomgående äkta material där lätta lyftet i linjerna förankras i gedigna stengolv.

Stora Hammars kyrka – ett modernt restaureringsarbete som är en kombination av den senaste tekniken och ett traditionellt hantverksarbete.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-06-22
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Stortorget-nominerat-till-Stenpriset-2017/