Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Spetsutbildning i matematik

Spetsutbildning i matematik

Karlskrona kommun och Blekinge Tekniska Högskola, BTH, samarbetar för att få en spetsutbildning i matematik till Ehrensvärdska gymnasiet. Regeringen har beslutat att 20 spetsutbildningar ska startas på försök i landet och Ehrensvärdska gymnasiet vill anordna en av dom.

Ehrensvärdska gymnasiet och avdelningen för matematik och naturvetenskap på BTH kommer tillsammans att utforma spetsutbildningen och lämna in ansökan i december 2008. Skolverket ansvarar för att välja ut vilka skolor som får delta i försöket och om ansökan godkänns kommer verksamheten att startas tidigast hösten 2009 och pågå till den 30 juni 2014.

Ursula Hass och K-G Svenson

BTH:s rektor  Ursula Hass och kommunstyrelsens ordförande K-G Svenson undertecknar samverkansavtalet. Foto: Ulrika Wilke , BTH

Utbildningen, som har riksintag, ska bedrivas i samarbete mellan Ehrensvärdska gymnasiet och BTH. Utbildningen kommer att hålla ett högre studietempo än andra gymnasieutbildningar och eleverna kommer också att läsa högskolekurser.

Ett programråd kommer att inrättas där BTH tillsammans med företrädare för det lokala näringslivet i form av TelecomCity och Industrigruppen ingår. En koordinator för spetsutbildningen kommer att anställas våren 2009, tjänsten kommer att delas mellan Ehrensvärdska gymnasiet och BTH. BTH kommer också att ansvara för kvalitetssäkring av utbildningen samt även ställa handledare och medbedömare till förfogande för elevernas projektarbeten.

– Det är bra att skolan aktivt söker samarbeten både med BTH och med näringslivet, säger kommunstyrelsens ordförande Karl-Gösta Svenson. Genom samverkan blir våra utbildningar mer attraktiva och bättre anpassade till de behov som finns och det är bra för våra elever, för företagen och för BTH.

– I BTH:s strategi finns en satsning på teknik och naturvetenskap. Genom att skapa relationer med elever och lärare på gymnasieskolan och samtidigt bidra med vår kompetens så blir det lättare för eleverna att ta steget att sedan börja studera på högskola, säger BTH:s rektor Ursula Hass. Matematik är ett område på frammarsch och BTH har stor kompetens på området.

Läs Utbildningsdepartementets pressmeddelande om spetsutbildningar.

För mer information
Mattias Liedholm
Rektor Ehrensvärdska gymnasiet
0455 30 41 27


 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2008-11-05
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Spetsutbildning-i-matematik/