Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Socialdemokraternas budgetförslag

Socialdemokraternas budgetförslag

Publicerad 4 juni 2012 14:34 | Uppdaterad 4 juni 2012 14:40
Socialdemokraterna har presenterat sitt budgetförslag för 2013 och ramar för åren 2014 och 2015.

I sitt budgetförslag satsar Socialdemokraterna särskilt på tre områden, skolan, fler jobb och att minska behovet av ekonomiskt bistånd.

Barn- och ungdomsnämnden får ökad budgetram med 23 miljoner kronor 2013, 32 miljoner 2014 och 40 miljoner 2015. Pengarna ska täcka volymökningen inom förskolan och skolan samt användas till en kvalitetskommission som bland annat ska förbättra elevernas resultat och kompetensutveckla personalen. Till det kommer sammanlagt 40 miljoner som frigörs genom skolans nya organisation.

För att öka sysselsättningen och minska utbetalningen av ekonomiskt bistånd ska Kommunstyrelsen, Utbildningsnämnden och Socialnämnden gemensamt tillsätta en jobbkommission som tillsammans med fler beredskapsarbeten ska ge 50 miljoner kronor i besparingar. Socialnämnden får också ett tillskott på sammanlagt 121 miljoner fram till 2015 för att täcka kostnaden för ekonomiskt bistånd.

Totalt innebär förslaget besparingar på 33,4 miljoner kronor 2013, 42.2 miljoner 2014 och 35.8 miljoner 2015. Till det kommer en föreslagen skattehöjning med 70 öre, vilket ger 81,9 miljoner kronor per år i ökade intäkter.

Läs Socialdemokraternas budgetförslag

Läs om Femklöverns budgetförslag

Läs om Vänsterpartiets budgetförslag

Läs om Sverigedemokraternas budgetförslag 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2012-06-11
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Socialdemokraternas-budgetforslag/