Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Socialdemokraternas budgetdirektiv för 2010-2012

Socialdemokraternas budgetdirektiv för 2010-2012

För att klara de akuta problemen får Utbildningsnämnden 5 miljoner extra för 2010 i Socialdemokraternas förslag till budget. För att minska arbetslösheten vill (S) använda 12 miljoner för aktiva åtgärder.

När det gäller löneökningar för 2010 tror (S) på en ökning med 2,3 procent till skillnad från den styrande femklövern som räknar med 1,3 procents ökning.

Socialdemokraterna vill också minska den politiska organisationen genom att låta kommunstyrelsens allmänna utskott ta över uppgifterna från näringslivsutskottet, samordningskommittén och jämställdhetskommittén.

I Socialdemokraternas förslag ligger kommunalskatten kvar på 21,19 procent under 2010.

För att finansiera sina förslag vill (S) ta ut en högre vinst från de kommunala bolagen och skriva ner kommunens resultat.

Den 27 augusti beslutar kommunfullmäktige om budgetramarna för åren 2010-2012.

Läs Socialdemokraternas förslag till budgetdirektiv på Socialdemokraternas webbplats

Femklöverns förslag till budgetdirektiv, som las fram den 7 juli, finner du här

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2009-08-07
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Socialdemokraternas-budgetdirektiv-for-2010-2012/