Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Socialdemokraternas, Centerns och Liberalernas budgetförslag...

Socialdemokraternas, Centerns och Liberalernas budgetförslag för 2017

Publicerad 30 maj 2016 16:28 | Uppdaterad 30 maj 2016 16:35
I sitt gemensamma budgetförslag för 2017 vill Socialdemokraterna, Centern och Liberalerna satsa på skolan, stadsutveckling och näringslivsfrågor.

Skolan får 19 miljoner kronor mer jämfört med budget för föregående år främst för att klara det stora antalet nya elever.

Satsningen på stadsutveckling ska möjliggöra för kommunen att växa. Det innebär bland annat att fler detaljplaner ska arbetas fram och genomföras samt att bygglovsprocesserna ska gå fortare.

Näringslivsfrågorna lyfts också fram. Bland annat ska en utvecklingsstrategi för Gräsviksområdet tas fram, medflyttandeservice vid rekryteringar utvecklas och satsningen på Blue Science Park fortsätta.

Funktionsstödsnämnden får 9 miljoner mer för att kunna möta det ökade behovet av stödinsatser. Kultur- och fritidsnämnden får ett tillskott på 3 miljoner kronor, bland annat ska samverkan med föreningar och andra lokala aktörer ge fler möjlighet att utveckla kulturutbudet genom en satsning på Kulturmiljonen.

Under 2017 ska också 25,6 miljoner sparas genom effektiviseringsåtgärder.

Läs budgetförslaget från Socialdemokraterna, Centern och Liberalerna

Läs om Moderaternas budgetförslag för 2017

Läs Sverigedemokraternas budgetförslag för 2017

Läs Vänsterpartiets budgetförslag för 2017

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-06-21
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Socialdemokraternas-Centerns-och-Liberalernas-budgetforslag-for-2017/