Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Skolinspektionens beslut efter tillsynen av Karlskrona kommu...

Skolinspektionens beslut efter tillsynen av Karlskrona kommun

Publicerad 2 mars 2011 17:22 | Uppdaterad 2 mars 2011 17:22
Skolinspektionen har genomfört tillsyn i Karlskrona kommun under hösten 2010. Inspektionen kontrollerar att kommunen och skolorna följer de lagar och bestämmelser som gäller. Här följer rapporten.

Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö.

Fyra huvudområden har tillsynen inriktats mot inom barn- och ungdomsförvaltningen och utbildningsförvaltningen:

  1. måluppfyllelse
  2. trygg lärandemiljö
  3. ledning och utveckling samt
  4. tillgång till utbildning.

I beslutet framkommer vilka brister som ska åtgärdas.

Skolinspektionens rapport "Regelbunden tillsyn av Karlskrona kommun - Beslut och rapporter", 2011, pdf 3 MB 

För mer information kontakta

Lena Netterstedt
kvalitetschef
utbildningsförvaltningen
Telefon 0455-30 42 56
This is an email address

Anja Eklund
tf förvaltningschef
barn- och un gdomsförvaltningen
Telefon 0455-30 36 17
This is an email address

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2011-03-02
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Skolinspektionens-beslut-efter-tillsynen-av-Karlskrona-kommun/