Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Samrådsmöte angående detaljplanen för Bergåsa station

Samrådsmöte angående detaljplanen för Bergåsa station

Publicerad 10 februari 2012 08:32 | Uppdaterad 10 februari 2012 08:33
Inom några år förväntas trafiken öka på järnvägen och antalet bomfällningar vid Bergåsa station nästan fördubblas. Bergåsa station utgör en viktig knutpunkt för tågtrafik liksom för lokal- och regional busstrafik. En stängning av befintlig korsning är nödvändig för att förbättra framkomlighet och säkerhet för gång- och cykeltrafikanter.

Ett samråds- och informationsmöte kommer att hållas onsdagen 15 februari 2012 klockan 18:30 i Wämöskolans matsal. Från kommunen medverkar politiker och tjänstemän.

Detaljplan för del av Karlskrona 5:12 m fl, Bergåsa station

Planområdet ligger i Bergåsa och sträcker sig från Annebo längs med järnvägen söderut mot Wämöskolan. Detaljplanen omfattar ett 5,3 hektar stort markområde. Syftet är att ge möjlighet för en planskild korsning med en vägbro för allmän vägtrafik över järnvägen. Syftet är även att öka trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter samt förbättra framkomligheten för kollektivtrafiken när trafikflödena beräknas öka på järnvägen och korsningen i Bergåsa stängs. Planarbetet föranleds av Trafikverkets upprustning av järnvägen mellan Emmaboda – Karlskrona då banan därmed stängs av under del av år 2013.

För mer information
Planarkitekt Tina Tidhammar, telefon 0455-30 31 74
Planarkitekt Heléne Persson, telefon 0455-30 33 61

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2012-02-10
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Samradsmote-angaende-detaljplanen-for-Bergasa-station/