Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Samråds- och informationsmöte för vägutredningen E22 Lösen -...

Samråds- och informationsmöte för vägutredningen E22 Lösen - Jämjö

Inom Vägverket pågår nu arbetet med en vägutredning för E22 delen Lösen-Jämjö. Målsättningen är att den ska vara klar i mars 2009.

Målet med projektet är att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten samt minska störningarna av trafiken genom Jämjö. Vägverkets övergripande mål är att E22 på sikt skall byggas ut i helt ny eller delvis ny sträcka mellan Lösen och Jämjö.

Samråds- och informationsmöteomslag samrådshandling vägutredning E22 Lösen-Jämjö

Ett samråds- och informationsmöte för vägutredningen E22 Lösen - Jämjö kommer att hållas i Jämjö.
Tid: tisdagen den 11 november kl 18.00
Plats: matsalen på Jändelsskolan, Torhamnsvägen i Jämjö.

Underlag för samråd Vagutredning E22, Karlskrona-Kalmar, delen Lösen-Jämjö 08-11-04, pdf, 4MB

Mer information om vägutredningen och fler handlingar finns på Vägverkets webbplats

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2008-11-07
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Samrads--och-informationsmote-for-vagutredningen-E22-Losen---Jamjo/