Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Resultatet från medborgarundersökningen 2016

Resultatet från medborgarundersökningen 2016

Publicerad 18 januari 2017 15:17 | Uppdaterad 18 januari 2017 15:26
Karlskrona kommun har under hösten varit med i Statistiska centralbyråns, SCB:s, medborgarundersökning.

Undersökningen görs i Karlskrona kommun vartannat år och visar vad medborgarna tycker om kommunen inom tre områden;

• hur kommunen är som en ort att leva och bo på
Karlskrona ligger något över genomsnittet 2016.
 
• hur kommunen klarar sina uppgifter
Karlskrona har samma resultat som genomsnittet 2016.
 
• hur medborgarna ser på sin egen möjlighet till inflytande
Karlskrona har samma resultat som genomsnittet 2016.
 

Resultatet är ett viktigt underlag

Resultatet används som en del i kommunens planering och prioritering av frågor och verksamheter för att få nöjdare medborgare. Medborgarundersökningen är ett komplement till de brukarundersökningar som görs inom respektive område.

I undersökningen kan Karlskrona jämföras med andra deltagande kommuner och man kan också jämföra med tidigare undersökningar.


Läs mer om medborgarundersökningen


Mer information
Pia Kronengen
0455-30 30 15

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-01-18
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Resultatet-fran-medborgarundersokningen-2016/