Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Resultat från valet av hemtjänstutförare

Resultat från valet av hemtjänstutförare

Bakgrund

I Karlskrona kommun kan de som har någon form hemtjänstinsats själva välja vem som utför tjänsten. Kommunen har genomfört en upphandling som resulterat i att tre privata företag kan väljas förutom den kommunala hemtjänsten

Företagen som uppfyllde kraven för att få erbjuda hemtjänst är:
• Assistansteamet i Blekinge AB
• Attendo Care AB
• HS Städservice AB

Valet av hemtjänst delas in i tre grupper av insats
• Omvårdnad. Till exempel hjälp med personlig hygien eller hjälp vid måltider.
• Serviceinsatser. Till exempel hjälp med ärenden eller ledsagning.
• Städ och tvätt. Hjälp med städ och tvätt i hemmet. HS Städservice AB utför sedan tidigare dessa tjänster åt drygt 300 brukare på uppdrag av Karlskrona kommun. Dessa brukare är en del av de 1 100 som nu kunnat välja utförare.

Resultat

Cirka 1 100 brukare, som har någon form av hemtjänst, har fått möjlighet att själva välja vilken av de fyra hemtjänstutförarna de vill använda. En relativt hög andel brukare, 630 stycken, har gjort ett aktivt val. De som inte gjort något aktivt val behåller sin nuvarande utförare.

Alla de tre godkända företagen kommer att ha uppdrag i Karlskrona kommun från och med den 1 november 2008.

Brukarna som har hemtjänst kan ha hjälpinsatser inom en eller flera av de tre grupper som insatserna delas in i. I tabellen här nedan visas resultatet av brukarnas val.

Kolumnen "Totalt antal personer som valt" visar det faktiska antalet personer som valt respektive utförare.

Resultatet av brukarnas val innebär inte någon större förändring jämfört med hur verksamheten bedrivs idag.

Brukarnas val av utförare för hemtjänst
Utförare Omvårdnad Service Städ och tvätt Totalt antal personer som valt
Assistansteamet i Blekinge AB 3 4 3 4
Attendo Care AB 3 5 4 6
HS Städservice AB - 11 240 245
Karlskrona kommun 473 421 318 540

 

För mer information
Eva Herbertsson
Utvecklingschef Äldreförvaltning
0455 30 44 12

Magnus Gruvberger
Verksamhetsanalytiker Äldreförvaltningen
0455 30 39 40

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2008-09-19
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Resultat-fran-valet-av-hemtjanstutforare/