Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Personalförändringar på avdelningen Näckrosen vid äldreboend...

Personalförändringar på avdelningen Näckrosen vid äldreboendet Pantern

Äldreförvaltningen har i samverkan med den närmaste arbetsledningen och de anställdas fackliga organisation fattat beslut att arbetsgruppen vid avdelningen Näckrosen på äldreboendet Pantern ska brytas upp. De boende och deras anhöriga har personligen informerats om åtgärderna.

Samtliga anställda är fortsatt anställda i Karlskrona kommun och har lämnat in intresseanmälningar till andra arbetsplatser. Under tiden som intresseanmälningarna hanteras placeras personalen i vikariepoolen. Senast den 15 september ska förändringen vara genomförd.

Anledningen till dessa åtgärder är att arbetsgruppen sedan en tid tillbaka har haft svårigheter att samarbeta. Ett flertal försök att komma tillrätta med problemen har gjorts utan framgång.

I augusti 2008 lämnades två så kallade Lex Sara-anmälningar in mot två namngivna personer i arbetsgruppen. Tidigt i utredningsarbetet stod det klart att det är svårigheterna att samarbeta i gruppen och inte de namngivna personerna som är problemet. Bägge Lex Sara-anmälningarna är avskrivna och det finns ingen anledning att rikta kritik mot de i anmälningarna namngivna medarbetarna.

Det finns inget som tyder på att någon av dem som bor på avdelningen Näckrosen lidit direkt skada av det som hänt, men det dåliga samarbetsklimat i personalgruppen är inte någon bra förutsättning för att kunna ge den goda och säkra omvårdnaden som de boende ska ha.

– Den uppkomna situationen är djupt beklaglig, men vi måste från förvaltningsledningens sida dra en gräns för hur långt brister i samarbetet i en arbetsgrupp kan tillåtas gå. Den gränsen var nu nådd i det här fallet, säger förvaltningschef Per Jonsson. Vi har två förhållanden som vi absolut måste bevaka, god och säker omvårdnad för de som bor på den berörda enheten och en god arbetsmiljö för medarbetarna och därför har vi nu vidtagit de här åtgärderna säger Per Jonsson.

För mer information
Per Jonsson
Förvaltningschef
0455 30 44 01

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2008-09-09
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Personalforandringar-pa-avdelningen-Nackrosen-vid-aldreboendet-Pantern/