Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Partiernas budgetförslag inför 2014

Partiernas budgetförslag inför 2014

Publicerad 5 november 2013 13:47 | Uppdaterad 5 november 2013 13:58
Vid kommunfullmäktiges möte 20-21 november ska budgeten för 2014 och ramarna för 2015 och 2016 debatteras och beslutas. Femklövern, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet har lämnat in varsitt budgetförslag.

Femklöverns budgetförslag

Femklövern satsar i sitt förslag till budget för 2014 på skolan, omsorgen och utvecklingen av Karlskrona.

I den styrande Femklöverns förslag till budget för 2014 och ramar för 2015 och 2016 föreslås ingen skattehöjning.

Satsningen på skolan ska bland annat innebära att andelen elever som lämnar skolan med godkända betyg ska öka och att lönesatsningen på lärarna i grund- och gymnasieskolan ska fullföljas. För att göra det lättare för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden vill Femklövern fortsätta att ordna sommarjobb, praktik och yrkesintroduktionsanställningar.

Budgeten är tydligt kopplad till den vision, Karlskrona2030, som tagits fram tillsammans med invånarna och företagen i Karlskrona. Femklövern planerar för nya bostäder i olika miljöer och målet är att Karlskrona kommun ska växa till 75 000 invånare på en tjugoårsperiod.

De närmaste åren satsar Femklövern på att utveckla Stadsmarinan, Skeppsbrokajen, Östersjöhallen och den nya stadsdelen Pottholmen.
Satsningarna på skola och omsorg finansieras till största delen genom återbetalningar av sjukförsäkringsavgifter och minskade kostnader tack vare ny organisation och nya arbetssätt.

Läs Femklöverns budgetförslag

Socialdemokraternas budgetförslag

Socialdemokraterna prioriterar kunskap och arbete i sitt budgetförslag för 2014. I förslaget ligger också en skattehöjning med 57 öre. Budgetförslaget är kopplat till Karlskrona2030, den vision som tagits fram av kommunen tillsammans med medborgare och företag.

Socialdemokraterna vill att antalet barn per pedagog ska minska, att fler barn ska ha godkända betyg och att kommunens skolor ska vara fria från hemläxor.
För att minska ungdomsarbetslösheten vill Socialdemokraterna införa lokala utbildningskontrakt där den som inte har slutbetyg från gymnasiet kan kombinera arbete och studier för att få gymnasiekompetens.

Kommunala praktikplatser och fler sommarjobb ska också göra det enklare för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden.

De närmaste åren vill Socialdemokraterna satsa på Östersjöhallen och den nya stadsdelen Pottholmen.

Satsningarna på kunskap och arbete ska finansieras genom en skattehöjning på 57 öre och genom effektivare upphandlingar, minskade inköp, färre resor och övernattningar.

Läs Socialdemokraternas budgetförslag

Sverigedemokraternas budgetförslag

Sverigedemokraterna vill satsa på skola och omsorg i sitt budgetförslag. Finansieringen ska ske genom att säga upp samtliga avtal med Migrationsverket och en skattehöjning med 20 öre.

I skolan vill Sverigedemokraterna satsa extra på barn med särskilda behov för att garantera att de får fullgod utbildning. De vill också ge pengar till administrativt stöd till rektorer och en fortsättning på TIL-projektet (Tidig Intensiv Lästräning). En extra satsning på sommarjobb görs också.

Sverigedemokraterna vill erbjuda gratis trygghetslarm för äldre och vill också se en ökad ram för äldrenämnden.

Individ- och familjeomsorgen får utökad ram samtidigt som Brottsförebyggande rådet och Kvinnojouren får mer pengar.

De kommande åren efter 2014 görs satsningarna på Östersjöhallen, Pottholmen och ett nytt stadsbibliotek/Kulturhus.

Läs Sverigedemokraternas budgetförslag

Vänsterpartiets budgetförslag

Vänsterpartiet satsar i sitt budgetförslag på barn, ungdomar och arbetslösa. Satsningarna finansieras med en skattehöjning på 75 öre.

Vänsterpartiet vill se fler vuxna i skolan och mindre barngrupper. Gratis läxhjälp, fler platser på Kulturskolan och sommarjobb till alla ungdomar som vill ha ingår också i budgetförslaget.

I omsorgen vill Vänsterpartiet se fler anställda och boendealternativ som passar alla.

Läs Vänsterpartiets budgetförslag

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2013-11-05
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Partiernas-budgetforslag-infor-2014/