Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Oppositionens budgetförslag för 2009 till 2011

Oppositionens budgetförslag för 2009 till 2011

Socialdemokraterna och vänsterpartiet föreslår en del förändringar utifrån de budgetdirektiv som togs av fullmäktige i juni. Partierna vill ge 19 miljoner extra till förskola och fritidshemsverksamhet under de kommande tre åren. Dessutom vill partierna öronmärka pengar för att säkra verksamheten på Säljö barnkoloni.

Oppositionen vill också värna miljön och reserverar därför sex miljoner under perioden för insatser som kan minska den negativa klimatpåverkan.

Socialdemokraterna och vänsterpartiet vill behålla nuvarande skattesats på 21,19 procent. De satsningar som görs ska bland annat finansieras genom det så kallade omställningsprogrammet, bättre utnyttjande av kommunens lokaler och effektivare upphandlingar. Omställningsprogrammet innebär att antalet kommunala tjänster minskar genom att kommunanställda erbjuds stöd och hjälp för att hitta annat jobb utanför kommunen eller i vissa fall särskild avtalspension.

Budgeten för 2009 till 2011 beslutas av kommunfullmäktige 26-27 november.

Socialdemokraternas och vänsterpartiets budgetförslag finner du på socialdemokraternas webbplats.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2008-10-28
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Oppositionens-budgetforslag-for-2009-till-2011/