Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Ombyggnadspriset till Karlskrona Stadsförsamling

Ombyggnadspriset till Karlskrona Stadsförsamling

Publicerad 14 januari 2010 11:11 | Uppdaterad 14 januari 2010 11:12
Karlskrona kommuns ombyggnadspris för 2009 tilldelas Karlskrona Stadsförsamling för ombyggnaden av församlingshemmet i kvarteret Bonde 8.

Ombyggnadspriset ska uppmärksamma förtjänstfulla insatser i samband med ombyggnader i Karlskrona kommun. Priset är på 15 000 kronor och en gjuten minnesplatta att sätta på byggnaden.

Priset delades ut vid Miljö- och byggnadsnämndens möte den 14 januari och juryns beslut var enhälligt.

Församlingshemmet i kvarteret Bonde 8

Juryns motivering

"Byggnaden uppfördes 1905-06 i enlighet med den då rådande jugendstilen. Den vilar på en huggen hög granitsockel och fasaderna är utförda i slät ljus puts med rik ornamentering mot Södra Kungsgatan. Byggnaden är av stort kulturhistoriskt intresse och ingår i en kulturhistoriskt mycket värdefull miljö. I enlighet med kravet på att offentliga lokaler ska göras tillgängliga för alla senast år 2010 har byggnaden nu försetts med hiss.

Detta har utförts i form av en tillbyggnad på den södra gavelfasaden. Tillbyggnaden har ett arkitektoniskt uttryck som skiljer sig från den ursprungliga byggnaden i fråga om material men anknyter till byggnadens formspråk med avseende på volym och linjespel. Den kraftfulla stensockeln knyter samman tillbyggnaden med det befintliga huset, medan volymens materialval med glasblock och kopparplåt på ett spännande sätt markerar det nutida tillägget. Genom de enkla uttrycksmedlen och de välstuderade detaljerna har resultatet blivit ett fint exempel på varsam komplettering i kulturhistorisk miljö.

Byggherren har genom tillbyggnaden gjort en värdefull insats genom att på ett föredömligt sätt visa hur en kulturhistoriskt intressant byggnad kan tillgänglighetsanpassas."

För mer information
Hans Juhlin
Stadsarkitekt
0455 - 30 32 67

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2010-01-14
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Ombyggnadspriset-till-Karlskrona-Stadsforsamling/