Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Ombyggnadspriset 2010 till Galleriabolaget

Ombyggnadspriset 2010 till Galleriabolaget

Publicerad 9 december 2010 10:28 | Uppdaterad 9 december 2010 10:32
Miljö- och byggnadsnämndens ombyggnadspris 2010 går till Galleriabolaget i Karlskrona AB genom Martin Strandberg. Galleriabolaget får priset för ombyggnaden av Blekinge Läns tidnings före detta kontor och tryckeri till lokaler åt Försäkringskassan.

Carl-Göran Svensson, Martin Strandberg och Gunilla Fagerström, foto Hans JuhlinCarl-Göran Svensson, ordförande i miljö- och byggnadsnämnden delade ut priset på 15 000 kronor samt en plakett att sätta på byggnaden.

Byggnaden är belägen inne på fastighetens gård, men annonserar sig ut mot Landbrogatan/Hoglands park. Den ursprungliga byggnaden uppfördes 1937 i ljus puts och saknade inte kvalitéer med sina drag av tidig funkis. Under 1980-talet gjordes en total utvändig omvandling av huset då fönsteröppningarna minskades och det försågs med en enkel fasadbeklädnad i ljusblå korrugerad plåt, som gav det karaktär av industribyggnad. 

Försäkringskassans lokaler,  Martin Strandberg

Nu har byggnaden för andra gången genomgått en omvandling som återskapat grundläggande karaktärsdrag från det ursprungliga utförandet. Fasaden är i vit puts med sparsmakade inslag av cederträ, och de minskade fönsteröppningarna har utnyttjats som en integrerad del i en nutida variant av funkis. Eleganta tillägg har gjorts, framför allt i form av balkonger som med sin öppna och enkla utformning fått en svävande karaktär.

Ombyggnaden har gjorts med en välavvägd återhållsamhet, där uttrycksmedlen och förutsättningarna har utnyttjats på ett medvetet sätt. Resultatet påminner om den ursprungliga karaktären som nu har lyfts till en högre arkitektonisk nivå. Byggherren har omvandlat en anonym och skräpig bakgårdsmiljö på ett sätt som gärna får bli ett föredöme som leder till att fler av stadskärnans gårdsmiljöer får sina potentiella möjligheter tillvaratagna.

Projektets arkitekt har varit Agilis Arkitektkontor/Gunilla Fagerström.

För mer information

Hans Juhlin
Stadsarkitekt
0455-30 32 67
This is an email address

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2010-12-09
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Ombyggnadspriset-2010-till-Galleriabolaget-/