Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Ombyggnadspriset 2008

Ombyggnadspriset 2008

2008-års ombyggnadspris går till Michano Industrifastigheter AB genom Mikael Blomqvist, för om- och tillbyggnaden av industribyggnaden på fastigheten Verkö 3:266. Karlskrona kommuns ombyggnadspris delades ut den 15 januari i samband med miljö-och byggnadsnämndens sammanträde.

Juryns beslut var enhälligt och priset utgörs av 15 000 kronor. Ombyggnadspriset har delats ut årligen sedan 1990.

Ombyggnadspriset delas ut till Mikael Blomqvist av Carl-Göran Svensson
Carl-Göran Svensson, ordförande miljö- och byggnadsnämnden delar ut Ombyggnadspriset till Mikael Blomqvist.

Motivering:

Byggnaden är belägen i den sydöstra delen av Verkö industriområde. Den ursprungliga industrihallen var av standardutformning, men har genom åren försetts med ett antal tillägg, varav de två senaste har omvandlat byggnadens huvudfasad på ett genomgripande sätt. Den oregelbundna fasaden, som tidigare gav en mindre god helhetsverkan, har kompletterats med en fristående skärmvägg av genomsiktligt aluminiumraster. Den löper utanför fasaden i en mjukt böljande form som omfamnar och binder samman de olika delarna i ett intressant spel mellan öppenhet och slutenhet. Restaurangdelen har fatt en tillbyggnad i form av en luftig glasvolym med smäckra och välstuderade detaljer, som blir en kontrastfull avslutning på omvandlingen.

Tilläggen har gjorts med enkla uttrycksmedel som ger en lågmäld men karaktärsfull utformning, som passar väl in i sammanhanget. Byggherren har genom sina höga ambitioner på ett förtjänstfulIt sätt tillfört helt nya värden i denna enkla vardagsmiljö. Projektet är ett mycket värdefullt föredöme, som visar att kvalitet och högklassig arkitektur kan höra hemma även i ett vanligt industriområde.

För mer information kontakta

Hans Juhlin
chef samhällsbyggnadsförvaltningen
Telefon 0455-30 32 67

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2009-01-15
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Ombyggnadspriset-2008/