Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Om medierapporteringen kring Utveckling i Karlskrona AB

Om medierapporteringen kring Utveckling i Karlskrona AB

Publicerad 8 juni 2016 16:08 | Uppdaterad 8 juni 2016 16:17
Efter den senaste tidens rapportering i media om Utveckling i Karlskrona AB ger här Carl-Martin Lanér, kommundirektör och VD för Karlskrona moderbolag, sina reflektioner i frågan och berättar om den granskning som Karlskrona kommun kommer att göra framöver.

Efter att ha följt senaste veckans medierapportering kring det kommunalt ägda bolaget Utveckling i Karlskrona AB, vill jag göra några reflektioner.

Det är viktigt att börja med att säga att det är bra att media granskar Karlskrona kommuns verksamhet. Det är en grundsten i vår demokrati och jag välkomnar det. Jag hoppas och tror att bra och välförtjänt kritik ger oss möjligheter att lära av det som skett och utveckla verksamheten.

Utveckling i Karlskrona AB gör, och har gjort, ett mycket bra arbete för att sätta Karlskrona på kartan som ett högklassigt besöksmål i södra Sverige. Detta är till glädje för såväl besökande, kommuninnevånare och hela näringslivet. År från år visar besöksnäringen allt bättre besökssiffror och resultat.

Men nu ser jag att en välmotiverad granskning till delar övergår till braskande rubriker som hänger ut enskilda.

Det råder ingen tvekan om att det har begåtts fel i Utveckling i Karlskrona AB. Man har i flera fall brutit mot riktlinjer och policys. Men det finns faktiskt inget som säger att det inte finns fullt rimliga förklaringar i andra fall.

Media har en viktig granskande roll men också ett stort ansvar att balansera den rapportering som sker. Bakom alla inslag och artiklar finns det människor som förtjänar en seriös behandling. Jag tycker att det saknas till vissa delar. Det är då en motiverad granskning riskerar att övergå i det som man brukar kalla ett  ”mediedrev”.

Vad gör då Karlskrona kommun?

Kommunen kommer när vi ser hela bilden av det som nu kommer fram att genomföra en granskning som syftar till att

  • Gå genom tillgängligt material för att se vilka avvikelser som skett från de riktlinjer och policys som finns. 
  • Undersöka om det finns brister i de kontrollfunktioner som ska fånga upp avvikelser från gällande regelverket.
  • Föreslå åtgärder som ska minimera risken för att avvikelser mot riktlinjer och policys upprepas i framtiden.

Vi ska göra detta utan brådska men ändå skyndsamt, och på ett sätt som kommer att ge alla en tydlig bild av vad som skett. I avvaktan på detta kan det vara klokt att besinna sig något.

Carl-Martin Lanér
VD Karlskrona moderbolag


Denna text har också publicerats som en insändare på BLT:s webbplats. 


 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-06-08
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Om-medierapporteringen-kring-Utveckling-i-Karlskrona-AB/