Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Nytt förslag till detaljplan för Kilströmskaj

Nytt förslag till detaljplan för Kilströmskaj

Publicerad 30 juni 2016 10:02 | Uppdaterad 30 juni 2016 10:30
Svensk Bostadsutveckling AB har presenterat ett nytt förslag för att bygga 50 nya lägenheter på Kilströmskaj. Förslaget är ritat av Wingårdhs arkitekter.

Efter medborgardialogen som fördes efter det tidigare förslaget har nu de synpunkter som kom från Karlskronaborna och andra remissinstanser resulterat i ett ändrat förslag.

I det nya förslaget har utformningen av kvarteret ändrats. Det högre huset har sänkts fyra meter och flyttats längre västerut. Det har också gjorts en miljökonsekvensbeskrivning som analyserar hur det nya kvarteret förhåller sig till Karlskronas stadsbild. Det finns nu också ett förslag på hur antalet parkeringsplatser i närområdet kan hållas på samma nivå.

Läs mer om det nya förslaget på www.karlskrona.se/kilstromskaj

Bakgrund

Karlskrona expanderar och det finns en stark efterfrågan på nya bostäder. De närmaste åren kommer 500 nya lägenheter att byggas varav 50 planeras på Kilströms kaj.

I höstas presenterade Karlskrona kommun tillsammans med exploatören Svensk Bostadsutveckling AB ett förslag till ny bebyggelse på Kilströmskaj.

Den 30 juni 2016 beslutar miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att ställa ut det nya förslaget till detaljplan för granskning. Granskningstiden pågår mellan den 8 juli och den 19 augusti 2016. De som har synpunkter på det nya förslaget har då möjlighet att lämna dem till kommunen.

För mer information
Hans Juhlin
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
0455-30 32 67

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-06-30
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Nytt-forslag-till-detaljplan-for-Kilstromskaj/