Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Nya avtal för kommunens småbåtshamnar

Nya avtal för kommunens småbåtshamnar

Publicerad 24 februari 2010 08:41 | Uppdaterad 24 februari 2010 08:42
Torhamns båtsällskap har som första båtklubb i kommunen skrivit ett nytt avtal med Karlskrona kommun för skötsel av småbåts- och gästhamnar. Avtalet ska göra det lättare för båtklubben och kommunen att tillsammans utveckla småbåtshamnen i Torhamn.

I det nya avtalet betalar Torhamns båtsällskap en fast avgift per båtplats i hamnen och sköter i övrigt drift, underhåll och gästbåtsverksamhet i Torhamns hamn. 

Båtklubben har under 2009 investerat i ett 40-tal nya båtplatser och kommunen har inför säsongen 2010 byggt flera parkeringsplatser och dragit fram avlopp till caféet i hamnen. Kommunen ansvarar för större underhåll och reparationer i hamnen. 

De avtal som kommunen har med olika båtklubbar ser i dagsläget väldigt olika ut och i takt med att avtalen löper ut kommer de att skrivas om så att avgiften i fortsättningen baseras på antalet båtplatser i den aktuella hamnen.
– Det finns ett stort underhållsbehov för pirar, bryggor och sjösättningsramper i kommunens småbåtshamnar säger Karl-Johan Svärd som är chef för gata- park och hamnavdelningen. Många avtal med båtklubbar är gamla och de är skrivna på väldigt olika sätt. Vi vill skapa mer rättvisa avtal med båtklubbarna genom att ta betalt per båtplats istället.

För mer information
Karl-Johan Svärd
0455 30 31 87

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2010-02-24
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Nya-avtal-for-kommunens-smabatshamnar/