Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Ny renhållningstaxa 2010

Ny renhållningstaxa 2010

Publicerad 26 februari 2010 08:09 | Uppdaterad 26 februari 2010 08:13
Från och med 2010-03-01 införs en ny taxa för renhållningen.

Den nya taxan är anpassad logiskt och miljömässigt till kärlstorlek och hämtningsintervall. Taxan är uppdelad på en fast avgift (grundavgift) och en rörlig avgift (hämtning, behandling och skatt).

Grundavgiften täcker de fasta kostnaderna för renhållningen, såsom drift och skötsel av återvinningscentraler, administrativa kostnader, hämtningsregistrering, registerhållning, insamling och förstöring av hushållens farliga avfall med mera.

Den rörliga kostnaden består av kostnader för insamling, deponering, sortering och omlastning, förbränningsavgifter, avfallsskatt och transportavgifter.
Läs mer om prisuppgifter

Nyheter
80 l kärl med hämtning var 14:e dag eller var 4:e vecka. Detta gäller för brännbart avfall och för villa och fritidsboende.

Grovsopor, kyl- och frysmöbler samt spisar hämtas mot avgift efter beställning.

För flerbostadshus finns möjlighet till containerhämtning av brännbart hushållsavfall med följande containerstorlekar: 3, 6 och 8 m3. Det finns möjlighet att hyra container för grovavfall genom Tekniska förvaltningen.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2010-02-26
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Ny-renhallningstaxa-2010/