Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Ny cykelväg på Pantarholmskajen

Ny cykelväg på Pantarholmskajen

Publicerad 15 november 2012 11:04 | Uppdaterad 15 november 2012 11:07
En ny cykelväg ska byggas längs med Pantarholmskajen. Det förberedande arbetet startar i månadsskiftet november/december och under våren 2013 är den nya cykelvägen färdig.Den nya cykelvägen kommer att knyta ihop cykelnätet mellan Långö, Pantarholmen, Blekinge Tekniska Högskola och Borgmästarekajen. Arbetet börjar med att pilträden längs Pantarholmskajen sågas ned och samtidigt tas buskagen bort. Pilarna är i dåligt skick och buskagen kommer under våren att ersättas med lite mindre växter. I samband med att cykelvägen byggs kommer även gångvägen längs vattnet att rustas upp och förses med belysning.

Skiss över ny cykelväg på Pantarholmskajen, pdf 669 kB

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2012-11-15
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Ny-cykelvag-pa-Pantarholmskajen/