Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Nu startar ombyggnaden vid Bergåsa station

Nu startar ombyggnaden vid Bergåsa station

Publicerad 3 april 2014 13:54 | Uppdaterad 3 april 2014 14:23
För att öka säkerheten för gående och cyklister, resande med kollektivtrafiken och bilister bygger Trafikverket och Karlskrona kommun om Bergåsa station.

Järnvägsövergången vid Bergåsa station ersätts med en gång- och cykeltunnel. Kollektiv- och biltrafiken leds istället över järnvägen på en ny vägbro vid Wämöskolan och det planeras också för en ny gång- och cykelbro över väg och järnväg norrut mellan bostadsområdena Bergåsa och Annebo.
- Trafiksituationen är inte bra i dag med cirka 700 bussar och 3000 resenärer som passerar järnvägsövergången vid Bergåsa station varje dag, säger Trafikverkets projektledare Stefan Källberg. Åtgärderna kommer att både öka säkerheten och få  trafiken att flyta bättre i området, menar han.

Den nya vägbron byggs över järnvägen mellan Sunnavägen och Ekorrvägen vid Wämöskolan och den idag enkelriktade Ekorrvägen får dubbelriktad trafik. Vid den nuvarande järnvägsövergången i Bergåsa byggs en tunnel under järnvägen för gång- och cykeltrafikanter. På Bergåsa station byggs tågplattformarna om och förlängs norrut.

För resenärerna ökar säkerheten ytterligare genom att det även blir en ny hållplats med nya hållplatslägen för bussar.
- Det är positivt att vi gör projektet gemensamt med Trafikverket. Ombyggnaden underlättar för kollektivtrafiken och vi bygger säkrare miljöer för gående och cyklister vilket är helt i linje med Vision Karlskrona 2030, säger Johan Stenér, projektchef på Karlskrona kommun. Även om det blir en del trafikförändringar under byggperioden så hoppas vi på ett gott samarbete med alla trafikanter, säger Johan Stenér.

Det kommer att vara möjligt att resa till och från Bergåsa med buss och tåg under den största delen av byggtiden. Buss- och biltrafiken kommer att ledas om och gående och cyklister kommer att hänvisas till provisoriska övergångar.
Arbetet med att bygga om på Bergåsaområdet börjar under april månad och pågår fram till hösten 2015. Det är Peab som är entreprenör för arbetet på uppdrag av Trafikverket och Karlskrona kommun. Kostnaden för projektet beräknas till cirka 78 miljoner exklusive gång- och cykelbron vid Annebo.

Tidplan
April 2014
Byggstart. Öppet hus för allmänheten den 10 april. Ekorrvägen stängs av vid Wämöskolan. Transport av jordmassor i området. Nya idrottsplatsen på Wämöskolan börjar byggas.

Augusti 2014
Vägbron över järnvägen för biltrafik börjar byggas. Idrottsplatsen klar.

April 2015
Järnvägsövergången i Bergåsa stängs och den nya vägbron öppnar för biltrafik. Gående och cyklister hänvisas till tillfällig övergång med bommar.

Våren 2015
Arbetet med hållplatser och perronger börjar på Bergåsa station.

Augusti 2015
Tågtrafiken är avstängd under tre veckor när vi gör plats under järnvägen för den nya gång- och cykeltunneln.

Hösten 2015
De nya trafiklösningarna vid Bergåsa station är klara.

Här kan du läsa mer om ombyggnaden vid Bergåsa station

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2014-04-24
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Nu-startar-ombyggnaden-av-Bergasaomradet/