Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Nu är kommunanställda HBTQ-certifierade

Nu är kommunanställda HBTQ-certifierade

Publicerad 12 februari 2016 13:10 | Uppdaterad 12 februari 2016 14:56
Det är 34 personer som jobbar inom äldreomsorgen i Karlskrona och elevhälsan i Karlshamns och Karlskrona kommun som HBTQ-certifieras efter en termins utbildning av RFSL.

Genom utbildningen har deltagarna fått verktyg för att arbeta systematiskt med rättighetsfrågor, likabehandling, bemötande och mänskliga rättigheter. Utbildningen har lett till att deltagarna känner sig tryggare i mötet med HBTQ-personer och kan ge kommunernas invånare bättre stöd och hjälp.
– Det är viktigt att vi som jobbar med människor inte automatiskt delar in varandra utifrån kön eller sexuell läggning, alla ska våga ta emot hjälp inom våra verksamheter, säger Eva Hjort, mångfalds- och värdegrundsinstruktör på äldreförvaltningen.

Verksamheterna har fått positiv respons när de berättat om certifieringen. Ofta kommer någon fram och berättar om sina erfarenheter om HBTQ eller att de har en närstående som lever i en samkönad relation.
– HBTQ-frågor berör oss alla oavsett vem vi är. Alla ska bemötas med respekt utifrån just sina förutsättningar och känna sig trygga. Det handlar ytterst om allas rätt att vara den unika person hen är, säger deltagarna från elevhälsan i Karlskrona.

Både Karlshamns och Karlskrona kommun har för avsikt att fortsätta arbetet med att öka kunskapen om HBTQ-personers situation genom utbildningar och föreläsningar för politiker och chefer, men också genom att på sikt HBTQ-certifiera fler verksamheter.


Från vänster: Åsa Råhlén, skolsköterska, Eva Dahlberg, mångfalds- och folkhälsostrateg, Kristin Johansson, kurator, Marie Gustavsson, biträdande verksamhetschef resurs- och stödenheten och Carina Larsson, kvalitetsutvecklare på äldreförvaltningen.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-02-12
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Nu-ar-kommunanstallda-HBTQ-certifierade/