Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Nöjda äldre ger bra betyg till omsorgen i Karlskrona

Nöjda äldre ger bra betyg till omsorgen i Karlskrona

Publicerad 27 oktober 2015 15:26 | Uppdaterad 27 oktober 2015 15:53
De äldre i Karlskrona upplever att de får bra bemötande från personalen och känner sig nöjda med äldreomsorgen. Det visar Socialstyrelsens nationella brukarundersökning för 2015 där äldreomsorgen i Karlskrona får bra betyg av de äldre.

Frågorna som personerna har svarat på handlar om allt från personalens bemötande till trygghet och måltidsmiljö på omvårdnadsboenden. 97 procent av personerna med hemtjänst tycker att de får ett bra bemötande av personalen. Motsvarande siffra på särskilt boende är 95 procent.
– Skickliga medarbetare inom äldreomsorgen i Karlskrona utför underverk varje dag. De här betygen är en viktig signal till medarbetarna som arbetar närmast brukarna att de gör ett mycket bra arbete, säger Martin Olsson, chef för äldreförvaltningen.

Undersökningen visar också vad äldreförvaltningen behöver arbeta vidare med. Bland annat vill de äldre delta på fler sociala aktiviteter och ha bättre möjlighet att vara utomhus.
– Vi fokuserar redan idag på att möjligheterna till att vara utomhus ska bli bättre. På omvårdnadsboendena arbetar man bland annat med att förbättra utemiljön, säger Martin Olsson.

'Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2015' är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden från Socialstyrelsen. Enkäten skickades ut till alla som får hemtjänst eller bor i särskilt boende i Karlskrona kommun. Svarsfrekvensen för de äldre med hemtjänst var nästan 70 procent, och nästan 60 procent för de äldre inom särskilt boende.

Läs mer om undersökningen här

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2015-10-27
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Nojda-aldre-ger-bra-betyg-till-omsorgen-i-Karlskrona/