Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Mer pengar till gymnasiet i Femklöverns nya förslag till bud...

Mer pengar till gymnasiet i Femklöverns nya förslag till budgetdirektiv

Utbildningsnämnden får två miljoner i ökade budgetramar redan 2009 i Femklöverns nya förslag till budgetdirektiv för de kommande tre åren.

I förslaget görs ytterligare några justeringar jämfört med det förslag som presenterades 2009-05-26.

Efter att nämnderna och styrelse gjort en genomgång och analys av vilka verksamheter som inte är obligatoriska justeras Barn- och utbildningsnämndens budgetram ner med tre miljoner kronor från år 2010 och Äldrenämndens med två miljoner, också från 2010

Utbildningsnämnden tillförs två miljoner redan från 2009 och Överförmyndarnämnden tillförs årliga 0,2 miljoner kronor.

Byggnationen av nya platser för särskilt boende har försenats och några nya platser kommer inte att kunna tas i drift förrän under 2012. Det planerade nya stadsbiblioteket senareläggs också till tidigast 2012.

Handikappnämnden får ett mindre tillskott än tidigare, 15 miljoner kronor istället för 30 miljoner under åren 2010 till 2012. Tills vidare översförs dessa pengar till en särskild reserv under kommunstyrelsen.

Övriga förslag

Socialnämnden får ett tillskott på sammanlagt 40 miljoner bland annat för att klara det ökande antalet hushåll som förväntas behöva ekonomiskt bistånd.

För att använda kommunens ekonomiska resurser på ett effektivare sätt vill Femklövern minska antalet förvaltningar. Kulturförvaltningen ska enligt förslaget slås ihop med Idrotts- och fritidsförvaltningen, och Handikappförvaltningen slås ihop med Socialförvaltningen.

Under 2010 ska Tekniska nämnden minska underhållet med 14 miljoner för att öka det igen 2012.

Femklövern planerar inte för någon höjning av kommunalskatten utan låter den ligga kvar på 21,19 procent.

Förslaget till budgetramar för åren 2010-2012 går nu vidare till kommunfullmäktige för beslut den 27 augusti.

Läs förslaget till budgetdirektiv för åren 2010 - 2012

Observera att det på sidan 9 finns ett skrivfel i första stycket under rubriken Handikappomsorg. Handikappnämnden tillförs 15 miljoner kronor under perioden, inte 30 miljoner.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2009-07-07
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Mer-pengar-till-gymnasiet-i-Femkloverns-forslag-till-budgetdirektiv/