Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Människan i centrum när staden utvecklas

Människan i centrum när staden utvecklas

Publicerad 17 december 2014 08:53 | Uppdaterad 17 december 2014 08:54
När en stad utvecklas måste människans behov sättas i första rummet. Det var både föreläsare och åhörare överens om när Karlskrona kommun bjöd in till en inspirationsförmiddag om stadsutveckling.

En attraktiv stadskärna skapar förutsättningar för tillväxt och välfärd. Ett levande och vitalt centrum lockar till sig fler invånare, besökare, studenter, investerare och entreprenörer. Receptet för att nå framgång heter samarbete.
– Frågan om vem som ansvarar för arbetet med att utveckla stadskärnan diskuteras på många håll. Vår erfarenhet visar att alla intressenter måste samverka och gemensamt agera för att möta konkurrensen och förbereda för framtida utmaningar, säger Björn Bergman, VD för Svenska Stadskärnor och en av föreläsarna.

Det var politiker och tjänstemän från kommunen som tillsammans med Karlskrona Cityförening och fastighetsägare som deltog under en inspirerande förmiddag där goda exempel visades och forskning på området presenterades.
– Vi ville skapa en plattform för det fortsatta arbetet med att utveckla Karlskrona, berättar Carl-Martin Lanér chef på tekniska förvaltningen. Hur man arbetar med stadsutveckling är en process som förändras över tid och därför är det viktigt att lyssna av omvärlden och ta till sig goda idéer och forskning på området.

Alla var överens om att det är människans behov som måste styra utvecklingen och poängterade hur viktigt det är att det finns utrymme i staden för alla människor. Ska människor trivas måste staden vara attraktiv.
– Det är viktigt för att attrahera alla oss som lever här och använder staden, men även för att locka fler invånare, besökare, studenter och företag, säger Hans Juhlin, stadsarkitekt i Karlskrona kommun. Och att arbeta tillsammans är enda vägen att nå dit.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2014-12-17
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Manniskan-i-centrum-nar-staden-utvecklas/