Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Många magsjuka under helgen på boenden i Karlskrona

Många magsjuka under helgen på boenden i Karlskrona

Under måndagen har antalet drabbade av magsjukan i Karlskrona stigit allteftersom nya siffror kommit in. Det är nu 145 boende och cirka 40 anställda som blivit sjuka.

De allra flesta är friska igen, ett tjugotal visar fortfarande symptom. Inga säkra nya fall har rapporterats in sedan söndagen, ett möjligt nytt fall kan finnas under måndag eftermiddag.

Under lördagen rapporterades många fall av magsjuka till flera av omsorgens jourhavande sjuksköterskor. Joursjuksköterskorna har under helgen också haft löpande kontakt med jourhavande primärvårdsläkare. Under söndag förmiddag var så många sjukdomsfall inrapporterade att det gick att se ett mönster och att de som insjuknat samtliga fått mat från köket på Ekliden.

Köket stängdes och sanerades under söndagen och all tillagad mat och alla öppnade förpackningar slängdes. Matlagningen har fördelats ut på fyra av kommunens andra kök.

Under måndag morgon har en ny sanering av köket påbörjats, saneringen kommer att slutföras under tisdagen. Ingen personal som arbetar i köket på Ekliden är i tjänst och köket öppnar igen tidigast på onsdag morgon. Den personal som har varit sjuk ska ha varit symptomfri i 72 timmar innan de börjar arbeta igen.

Vad som orsakat magsjukan går inte att säga förrän svar kommer på de prover som skickats. Det är dels stickprover från de som insjuknat och också prover från maten som de ätit. I kommunens samtliga kök sparas rutinmässigt en portion av all tillagad mat i sju dagar och prover av maten från köket på Ekliden skickas under måndagen för analys.

Under helgen har kommunens sjukvårdsorganisation samarbetat med primärvårdens jourläkare. Under måndagen har även landstingets smittskyddsenhet kopplats in i arbetet.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2009-07-13
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Manga-magsjuka-under-helgen-pa-boenden-i-Karlskrona/