Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Inventering av tillgängliga bostäder för äldre

Inventering av tillgängliga bostäder för äldre

Publicerad 13 april 2010 14:32 | Uppdaterad 27 april 2010 08:00
I framtiden kommer fler äldre att bo kvar i sin egen bostad. Det ställer krav på att bostäderna är lättillgängliga och därför inventerar nu Karlskrona kommun och Karlskrona Seniorhusförening alla flerbostadshus i Karlskrona och Lyckeby.

I Karlskrona och Lyckeby bor cirka 10 000 personer över 60 år och antalet ökar starkt de närmsta åren. Allt fler kommer att behöva en mer lättillgänglig bostad om man ska kunna bo kvar i sitt eget hem.

– Vi måste ge den växande gruppen äldre möjligheten att kunna bo kvar hemma, samtidigt som vi ger fastighetsägarna möjligheten att kunna möta de behov som kommer att uppstå, säger kommunalrådet Kent Lewén. Det finns ingen möjlighet att möta det stora behovet genom att bygga nytt, lösningen måste sökas tillsammans med de som idag har fastigheter.

Inventering ger svar på var det finns lättillgängliga fastigheter

Syftet med inventeringen är att kunna visa var det finns lättillgängliga lägenheter och att underlätta för äldre att i god tid själva kunna söka sig en bostad som ger möjlighet att kunna bo kvar i sitt hem. Resultaten kommer samtidigt att ge både kommunen och bostadsföretagen bättre förutsättningar att effektivt kunna planera för det framtida boendet i Karlskrona.

– Många gånger är det små förändringar som behöver göras för att befintliga fastigheter ska bli mer lättillgängliga, säger Fredrik von Platen som är ordförande i Karlskrona Seniorhusförening. Den här inventeringen ger fastighetsägarna bra möjligheter att möta en växande kundgrupps behov.

Enkät till fastighetsägare av flerbostadshus i Karlskrona och Lyckeby

Alla som äger flerbostadshus i Karlskrona och Lyckeby kommer att få en enkät hemskickad som inventerar tillgängligheten i fastigheten. Det rör frågor som exempelvis antalet trappsteg till entrén och om fastigheten har hiss eller inte. Enkäten handlar inte om tillgängligheten i de enskilda lägenheterna ser ut.

Enkät om tillgänglighet i flerbostadshus (inloggning finns i separat brev som skickats ut till berörda fastighetsägare)
Saknas inloggning kontakta Sirpa Hjelm eller Carl Lignell nedan

För mer information och frågor kring enkäten

Sirpa Hjelm
Karlskrona kommuns äldreförvaltning
Telefon 0455-30 38 55

Carl Lignell
Karlskrona Seniorhusförening
Telefon 0455-31 16 26

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2010-04-27
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Lattillgangliga-bostader-for-aldre-sokes/