Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Det fortsatta arbetet på servicehuset Af Klint

Det fortsatta arbetet på servicehuset Af Klint

Den 10 december hittades en kvinna död i sin lägenhet på Servicehuset Af Klint. Kvinnan befaras ha legat död en längre tid. På den här sidan finns all den information som publicerats på www.karlskrona.se samlad, med den senaste informationen överst.
 

Informationsmöte för anhöriga

[2008-12-16]
Måndagen den 15 december hölls två informationsmöten för anhöriga till boende på servicehuset Af Klint. Sammanlagt cirka 40 personer kom för att möta förvaltningsledningen och ledningen på Af Klint.

Under mötena fick de anhöriga möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter.

- Det är viktigt att vi för en fortsatt dialog med de som bor på Af Klint, deras anhöriga och vår personal, säger förvaltningschef Per Jonsson. Det här är ett bra sätt för oss att kunna ge information och samtidigt kunna ta emot frågor och synpunkter från de anhöriga.

Gruppen som ska utreda händelsen på Af Klint är tillsatt

[Uppdaterad 2008-12-15]
På eftermiddagen torsdagen den 11 december blev den grupp klar som ska göra internutredningen av händelsen på servicehuset Af Klint där en kvinna hittats död i sin lägenhet.

Internutredningen görs på direkt uppdrag av äldreförvaltningens chef Per Jonsson. Arbetet kommer att starta omedelbart och den 28 februari 2009 ska slutrapporten lämnas till förvaltningschefen.

Gruppen består av fem personer och kommer att ledas av Tore Svensson på kommunens socialförvaltning. Därutöver knyts en områdeschef, en legitimerad sjuksköterska och två vårdbiträden/undersköterska, samtliga från äldreförvaltningen, till gruppen.

Gruppens uppdrag är:

  • Att klarlägga de omständigheter som ledde fram till att en person låg avliden i sin bostad i det särskilda boendet Servicehuset Af Klint under en längre tid, utan att personalen på den berörda avdelningen/enheten uppmärksammade förhållandet.
  • Att lämna de förslag till åtgärder som gruppen kommer fram till behöver genomföras för att klarlägga och/eller förbättra rutiner i kommunens särskilda boenden för att undanröja risken för att liknande situationer ska uppkomma inom kommunens särskilda boenden.
  • Att granska och klarlägga under vilka förhållanden som en person framdeles ska kunna beviljas bistånd till särskilt boende i form av bostad i servicehus men därutöver inte ha några övriga insatser via hemtjänstbeslut.

Samma dag som händelsen på Af Klint blev känd begärde Per Jonsson också att Länsstyrelsen ska öppna ett tillsynsärende för att göra en oberoende granskning av det inträffade.

Läs direktiven till utredninggruppen, pdf 123 Kb 

Läs Länsstyrelsens beslut om tillsyn, pdf 182 Kb 

För ytterligare information
Per Jonsson
Chef äldreförvaltningen
0455- 30 44 01

Äldrechefen Per Jonsson ber anhörig om ursäkt

[2008-12-12]
I sin nätupplaga uppger Blekinge Läns Tidning på fredagskvällen att äldrechefen i Karlskrona kommun, Per Jonsson, har försökt påverka två personer som intervjuats att ta tillbaka uppgifter som publicerats i tidningen. Det gäller en anhörig till en boende på Af Klint och överläkare Börje Bjelke som intervjuas i fredagens pappersupplaga av tidningen.

Den anhörige säger i tidningen att han inte räknar med att hans mamma informerats om att en av hennes medboende legat död i sin lägenhet i sex veckor. I BLT:s nätupplaga säger den anhörige att Per Jonsson ringt upp honom och bett honom att dementera det han sagt i tidningen.
– Jag ber om ursäkt för att mitt samtal till den anhörige uppfattades som en påtryckning, min avsikt var att berätta för honom att både hans mamma som bor på Af Klint och hans bror har fått information om händelsen på serviceboendet, säger Per Jonsson.

BLT:s nätupplaga skriver också att förvaltningschef Per Jonsson ringt överläkare Börje Bjelke och sagt att personalen vid Af Klint tagit illa vid sig av de uttalanden som Bjelke gjort i tidningen.    
– Det handlar inte om Börje Bjelkes uttalanden om att gamla som drar sig undan kan vara deprimerade. Det handlar om att han på flera ställen i artikeln säger att vår personal handlat fel och saknar kunskap, säger Per Jonsson. I BLT intervjuas Börje Bjelke som överläkare i geriatrik på Blekingesjukhuset och som sådan borde han inte uttala sig om vår personal utan att vara insatt i det enskilda fallet, säger förvaltningschefen. 

Sedan dödsfallet på Af Klint blev känt den 10 december har äldreförvaltningen lagt stor vikt vid att informera boende, anhöriga och personal. Per Jonsson är uppriktigt ledsen att den anhörige som han kontaktade har tagit illa vid sig.
– Vår ambition har hela tiden varit att de boende, deras anhöriga och vår personal ska få snabb och korrekt information, säger han.

Ulla Nelson
Informationschef
0455 - 30 30 13

Det fortsatta arbetet på servicehuset Af Klint

[2008-12-12]
Efter händelsen onsdagen den 10 december då en kvinna hittades död i sin lägenhet på servicehuset Af Klint fortsätter arbetet med att stödja brukare och deras anhöriga under helgen.

Samtliga brukare kommer under helgen återigen att få en personlig kontakt med personal från äldreförvaltningen. Syftet är att fånga upp frågor och eventuell oro hos brukarna.

Direkt efter händelsen på onsdagen fick samtliga brukare också personlig information om händelsen.

Under onsdagen och torsdagen togs också personlig kontakt med någon anhörig till samtliga brukare för att informera om händelsen.

För att följa upp också anhörigas frågor inbjuder Äldreförvaltningen anhöriga till ett informationsmöte måndagen den 15 december på servicehuset Af Klint. De anhöriga kan välja att komma klockan 17.00 eller klockan 19.00. Det särskilda telefonnummer som öppnats för anhöriga är öppet under hela helgen. Telefonnumret är 0455 – 438 30.

På servicehuset Af Klint finns under helgen personalförstärkning.

För mer information

Per Jonsson
Chef Äldreförvaltningen
0455 – 30 44 01

Kvinna hittad avliden på servicehuset Af Klint

[2008-12-10]
En kvinna hittades avliden i sin lägenhet på servicehuset Af Klint onsdagen den 10 december. Händelsen ska nu utredas av både Länsstyrelsen i Blekinge och internt av Karlskrona kommun.

Kvinnan upptäcktes av personal som gick in i lägenheten sedan man upptäckt att posten inte tagits omhand. Tillkallad läkare konstaterade att kvinnan sannolikt varit död en tid och polis kontaktades.

Personal från äldreförvaltningen, kommunhälsan och kommunens POSOM-grupp informerade och gav stöd till brukare och deras anhöriga samt personal på servicehuset Af Klint under onsdagen. Stödinsatserna fortsätter så länge som det behövs.

Äldreförvaltningens chef Per Jonsson tog under onsdagen kontakt med Länsstyrelsen i Blekinge för att be dem utreda händelsen och Länsstyrelsen har startat ett tillsynsärende.

Per Jonsson har också beslutat att händelsen ska utredas internt i Karlskrona kommun. Ansvarig för utredningen utses under torsdagen och utredningen ska starta omgående.

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2008-12-16
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Kvinna-hittad-avliden-pa-servicehuset-Af-Klint/