Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Kvalitetsmätning av ungdomars fritid

Kvalitetsmätning av ungdomars fritid

59 % av ungdomarna som beöker en fritids- eller föreningsgård i Karlskrona kommun anser att verksamheten är relevant i hög utsträckning. Under 2008 genomfördes ett antal undersökningar för att mäta kvaliteten på ungdomars fritid.

Omslag Ungdomars fritid en kvalitetsmätningAv de 530 som svarat på enkäten besöker 38 % av ungdomarna 10-18 år kontinuerligt en fritids- eller föreningsgård i Karlskrona kommun. Detta är mer än dubbelt så många som riksgenomsnittet (13 %).

48 % av besökarna på fritids- eller föreningsgårdar är flickor, 52 % är pojkar. Gårdsbesökarna är mer aktiva under hela sin fritid än övriga ungdomar och 31 % av ungdomarna når man inte med någon form av fritidsverksamhet i Karlskrona.

59 % av ungdomarna anser att verksamheten är relevant i hög utsträckning. Motsvarande siffror är 97 % för äldre tidigare besökare och 59 % för gårdarnas samhällspartners.

Fyra kvantitativa undersökningar med olika berörda grupper genomfördes under 2008. Främst gjordes en studie kring effekten av verksamheten på våra fritidsgårdar. Dessutom gjordes en kvalitativ undersökning av tidigare gårdsbesökare. Därefter genomfördes en större undersökning av ungdomar 10-18 år i Karlskrona kommun.

Idrotts- och fritidsförvaltningen ska nu ta fram en handlingsplan relaterat till de resultat som framkommit.

Sammanfattning "Ungdomars fritid, en kvalitetsmätning", pdf 822 kB

För mer information kontakta

Ann-Katrin Ohlsson
idrotts- och fritidschef
Telefon 0455-30 34 49
This is an email address

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2011-11-22
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Kvalitetsmatning-av-ungdomars-fritid/