Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Kungsplan föreslås bli platsen för det nya stadsbiblioteket ...

Kungsplan föreslås bli platsen för det nya stadsbiblioteket i Karlskrona

Styrgruppen för Nytt Stadsbibliotek har vid sitt sammanträde den 11 september fattat beslut om att det nya stadsbiblioteket i Karlskrona ska förläggas vid porten till Karlskrona - Kungsplan. Byggnaden ska omfatta en yta om cirka 6000 kvadratmeter.


Delar av styrgruppen visar platsen för det nya stadsbiblioteket - Kungsplan.
Från vänster Ulf Lundh, Tomas Brindefalk Knutsson, Ulf Hansson, Anders Larsson (JAArkitekt), Jan Lennartsson och Sofia Bothorp.

Styrgruppens förslag tas nu vidare för beslut i kommunstyrelsen den 7 oktober.

Planeringen för det nya stadsbiblioteket fortsätter

Jan Lennartsson, ordförande i styrgruppen, kan inte svara på när man trycker på knappen för att bygga det nya biblioteket. Han menar att planeringen för ett nytt stadsbibliotek fortsätter och styrgruppen föreslår att det reserveras mark för byggnaden. Kostnaden för ett nytt stadsbibliotek beräknas vara 150 miljoner kronor.

Medborgarprocess
Det har skett ett omfattande arbete med att få medborgarna att tycka till under processens gång. Bland annat har man fått säga vilken plats man tycker det nya biblioteket ska ligga på.

Placeringen på Kungsplan kan fullborda staden

Kungsplan är huvudalternativet för placering av nytt stadsbibliotek, men Pottholmen står kvar som ett alternativ. Orsaken till att Kungsplan blev styrgruppens första alternativ är att platsen är det första man ser när man kommer in till centrum. När man kommer via buss, tåg kan platsen/byggnaden bli en genomgång innan man kommer vidare till resten av centrum. Byggnaden kan ge Hoglands Park en inramning.
- Det nya stadsbibliotekets placering kan betyda mycket för stadsmiljön, säger Jan Lennartsson. Det kan fullborda staden. Ett stadsbibliotek på Kungsplan kan knyta ihop centrum med Pottholmen vidare ut mot högskoleområdet.

Fler mötesplatser i det nya stadsbiblioteket
Kärnfunktionerna i det nya biblioteket ska förutom traditionellt bokbibliotek bestå i mötesplatser, plats för evenemang, café, kreativ verkstad m.m. Allt detta ska lyftas fram med hjälp av ny teknik. Barnen och ungdomarna har prioriterats när innehållet har planerats.

För mer information kontakta

Jan Lennartsson
ordförande i styrgruppen för Nytt Stadsbibliotek
Telefon 0733-50 50 05

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2008-09-11
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Kungsplan-foreslas-bli-platsen-for-Nytt-Stadsbiblioteket-i-Karlskrona/