Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Kungörelse –vindkraftverk

Kungörelse –vindkraftverk

Ansökan om bygglov samt anmälan om miljöfarlig verksamhet.

Till miljö – och byggnadsnämnden i Karlskrona har inlämnats ansökan om bygglov samt anmälan om miljöfarlig verksamhet för en grupp om fem vindkraftverk på fastigheten Brunsmo 1:2. Fastigheten gränsar till Torsås kommun. Gruppen är placerad ca 4.5 km norr om Flymen i ett område som huvudsakligen består av skog. Verken är fritt grupperade inom ett område på ca 1x1 km, med ett inbördes avstånd på ca 500 meter. Vindkraftverken är trebladiga med max 105 meter navhöjd och en rotordiameter på max 100 meter. Totalhöjden har angivits till max 150 meter. Verken har en effekt av vardera 2-2.5 MW. Intill vart och ett av verken kommer en transformatorstation att placeras.

Ansökningshandlingarna finns tillgängliga på:

Karlskrona kommun
samhällsbyggnadsförvaltningen
Ö Hamngatan 7 B

Synpunkter skall vara inkomna senast den 5 januari och skall framföras skriftligen till:

Samhällsbyggnadsförvaltningen
371 83 Karlskrona

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2008-12-04
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Kungorelse-vindkraftverk/