Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Kungörelse

Kungörelse

Västerudd, kvarteret Havfrun 12, tidsbegränsat bygglov i två år för parkeringsplats.

Till miljö- och byggnadsnämnden i Karlskrona har inlämnats en ansökan om tidsbegränsat bygglov i två år, gällande ny parkeringsplats för 54 personbilar inom detaljplanelagt område. Förslaget avviker från detaljplanen som föreskriver bostadsändamål.

Ansökningshandlingarna finns tillgängliga på Karlskrona kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Ö. Hamngatan 7B.

Den som har synpunkter på förslaget skall framföra dessa skriftligen till Samhällsbyggnadsförvaltningen, 371 83 Karlskrona.

Eventuella synpunkter skall ha inkommit till förvaltningen senast den 14 januari 2009.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2009-02-25
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Kungorelse-/