Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Kungörelse - vindkraftverk

Kungörelse - vindkraftverk

Ansökan om bygglov samt anmälan om miljöfarlig verksamhet.

Till miljö – och byggnadsnämnden i Karlskrona har inlämnats ansökan om bygglov samt anmälan om miljöfarlig verksamhet för utbyte av de befintliga
vindkraftverken belägna på allmänt vatten vid Yttre Stengrund. Verken är
belägna cirka 6 km ut i havet i jämnhöjd med Bredäng.

Den del av verken som ligger ovanför fundamentsnivå skall bytas ut mot modernare och mer effektiva enheter. Dessa kommer att ha samma installerad effekt som befintliga verk, sammantaget 10 MW. Verkens storlek ökar marginellt, navhöjd 69 m mot 65 m idag, rotordiameter 40 m mot 36 m idag och totalhöjd 109 m mot 101 m idag. Förändringar vad gäller visuell påverkan samt ljud- eller skuggpåverkan bedöms bli försumbara jämfört med nuvarande förhållanden.

Ansökningshandlingarna finns tillgängliga på
Karlskrona kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen, Ö.Hamngatan 7 B.

Synpunkter skall framföras skriftligen och vara inkomna senast den
4 september 2009 till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
371 83 Karlskrona

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2009-09-02
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Kungorelse---vindkraftverk/