Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Kungörelse - uppförande av telekommunikationsmast

Kungörelse - uppförande av telekommunikationsmast

Publicerad 9 april 2010 16:16 | Uppdaterad 9 april 2010 16:19
Till miljö- och byggnadsnämnden i Karlskrona har inlämnats en ansökan om bygglov för uppförande av en ostagad mast för telekommunikationsanläggning med tillhörande teknikbodar.

Masten har en höjd på 36 m, och avses uppföras i ett skogsområde öster om Rosenholm på fastigheten Karlskrona 6:1, ca 60 m norr om E22.

Vid bygglovprövningen avses relevanta synpunkter på exempelvis placeringen om möjligt att tillgodoses, liksom krav på att de rekommenderade gränsvärdena för strålningsnivåer ej får överskridas.

Berörda sak-/fastighetsägare, boende och hyresgäster ges härmed möjlighet att inkomma med synpunkter på ansökningen till miljö- och byggnadsnämnden. Synpunkterna ska vara skriftliga och samhällsbyggnadsförvaltningen tillhanda
senast den 29 april 2010.

Handlingarna finns tillgängliga hos:

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Ö.Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona.

För ytterligare upplysning kontakta

Leif Larsson
bygglovarkitekt
0455-30 33 46

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2010-04-09
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Kungorelse---uppforande-av-telekommunikationsmast/