Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Korrekt handläggning av Lex Sarah-anmälningar

Korrekt handläggning av Lex Sarah-anmälningar

Länsstyrelsen i Blekinge riktar ingen kritik mot Karlskrona kommun med anledning av handläggningen av de två Lex Sarah-anmälningar som lämnats in vid äldreboendet Pantern.

Bakgrund

I augusti 2008 lämnades två Lex Sarah-anmälningar in om förhållandena på avdelningen Näckrosen på äldreboendet Pantern och mot namngivna två anställda. Dagen efter inleder förvaltningschef Per Jonsson en utredning av anmälningarna.

I utredningen konstateras att det "inte finns skäl att anta annat än att de situationer och det förhållande som anmälarna beskriver är korrekta." I utredningen konstateras också att arbetsgruppen vid avdelningen Näckrosen på Pantern inte fungerar. Förvaltningschefen fann inte anledning att vidare utreda anmälningarna utan fattade beslut att avsluta utredningen. 

Omedelbart därefter fattade han beslut att ersätta samtliga medarbetare i arbetsgruppen med nya medarbetare och att se till att samtliga i arbetsgruppen erbjuds annat likvärdigt arbete.

Beslutet grundade sig på den sammantagna kunskapen om situationen på avdelningen.

Länsstyrelsens bedömning

Länsstyrelsen finner ingen anledning att kritisera handläggningen då en utredning omedelbart inleddes och genomgripande åtgärder vidtogs för att säkerställa att de boende får god omvårdnad och lever under trygga förhållanden.

Länsstyrelsen understryker att det i en Lex Sarah-utredning ska klarläggas om ett allvarligt missförhållande råder ur ett brukarperspektiv. Därför kommer enligt förvaltningschef Per Jonsson utredningsrutinerna att förtydligas.

Länsstyrelsen kommer att följa ärendet och under 2009 ska en verksamhetstillsyn göras.

Länsstyrelsens beslut, pdf 335 Kb


För mer information
Per Jonsson
Förvaltningschef
0455 30 44 01

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2008-09-24
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Korrekt-handlaggning-av-Lex-Sarah-anmalningar/