Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Kommunstyrelsen ger klartecken till kraftvärmeverket i Bubbe...

Kommunstyrelsen ger klartecken till kraftvärmeverket i Bubbetorp

Kommunstyrelsen har sagt ja till att Affärsverken får använda 750 miljoner kronor för byggandet av kraftvärmeverket i Bubbetorp. Det formella beslutet fattas vid nästa sammanträde med kommunfullmäktige den 26 mars.

I etapp 1 byggs ett kraftvärmeverk som eldas med biobränslen och som ger både fjärrvärme och el-produktion. Affärsverken genomför just nu en upphandling av byggentreprenör för etapp 1, men innan bygget kan starta krävs att detaljplanen vunnit laga kraft och att bygglov beviljats.

Kraftvärmeverket kommer att ge en kraftig ökning av Karlskronas kapacitet att leverera fjärrvärme och elektricitet, vilket minskar oljeberoendet.

Läs mer om kraftvärmeprojektet på Affärsverkens hemsida

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2009-03-11
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Kommunstyrelsen-ger-klartecken-till-kraftvarmeverket-i-Bubbetorp/