Logga för utskrift
 • Du är här:
 • Start
 •  / Kommunfullmäktige sammanträder den 18 juni

Kommunfullmäktige sammanträder den 18 juni

Tid: Onsdagen den 18 juni, kl 13.30- cirka 17.00
Plats: Landstingssalen, Wämö Center

Kallelse/föredragningslista

Sammanträdet är offentligt.

Ärenden

 1. Val av justeringsledamöter
  Förslag: Jeanette Pettersson och Carl-Göran Svensson.
  Justering: onsdagen den 25 juni 2008 kl 11.00
  Kommunhuset, Östra Hamngatan 7B, Karlskrona
 2. Avsägelser av kommunala uppdrag
 3. Kommunala val
 4. Anmälningsärenden
  a) Rapportering av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen från
  handikappnämnen
  b) Från revisionen- Kompetensförsörjning inom äldreomsorgen.
  c) Från revisionen- säkring av nyckelkompetens.
 5. Inkomna motioner och medborgarförslag
 6. Avskrivna motioner (återkallade)
 7. Inkomna interpellationer
 8. Förslag till nytt chefsuppdrag för kommunchef i Karlskrona kommun.
 9. Samverkansavtal Pottholmen Karlskrona.
 10. Förslag till trafik mellan Karlskrona och Emmaboda 2009-2011.
 11. Budgetdirektiv 2009 och planer 2010-2011.
 12. Delårsrapport per den 30 april 2008.
 13. Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Karlskrona kommun.
 14. Svar på medborgarförslag om att Sturköskolan marknadsförs i hela
  kommunen.
 15. Frågor
 16. Svar på interpellationer

Karlskrona den 9 juni 2008
Gunilla Ekelöf
Kommunfullmäktiges ordförande

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2008-06-26
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Kommunfullmaktige-sammantrader-den-18-juni/