Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Kommunen säger upp arrendeavtal för båtplatser i Lyckebyån

Kommunen säger upp arrendeavtal för båtplatser i Lyckebyån

Karlskrona kommun säger upp samtliga arrendeavtal med privatpersoner som har brygga som är uppförd på eller som ansluter till kommunal mark. Hösten 2009 kommer berörda att erbjudas ett nytt avtal med kommunen.

Karlskrona kommun har under 2008 påbörjat en inventering av privata bryggor på kommunal mark eller kommunalt vatten. Inventeringen förväntas slutföras under 2009.

Samtidigt pågår ett arbete med att ta fram enhetliga avtals- och tillståndsvillkor, som är anpassade för samtliga privata bryggor och förtöjningsplatser i Karlskrona kommun. 

Därför säger Karlskrona kommun nu upp samtliga gällande avtal i Lyckebyån. Uppsägningstiden är ett år och hösten 2009 kommer alla berörda att erbjudas ett nytt avtal.

För mer information
Jörgen Johansson
Hamnavdelningen
0455 – 30 32 32
E-post: This is an email address

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2008-11-27
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Kommunens-sager-upp-arrendeavtal-for-batplatser-i-Lyckebyan/