Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Karlskronaungdomarna använder mindre alkohol, tobak och nark...

Karlskronaungdomarna använder mindre alkohol, tobak och narkotika

Publicerad 29 augusti 2011 13:00 | Uppdaterad 29 augusti 2011 13:00
Ungdomarna i Karlskrona använder mindre alkohol, tobak och narkotika, det visar 2011 års enkätundersökning om ungdomars drogvanor. Men även om användandet minskar generellt så finns det områden och åldersgrupper där det ökar.

Undersökningen, som omfattar totalt cirka 1 500 elever som går andra året på gymnasiet eller i grundskolans 9:e klass, visar att användandet av droger minskar i stort men det finns också grupper där användandet ökar.

Antalet tobaksanvändare är nu nere på 1998 års nivå. Rökning och snusning ökar ganska kraftigt bland pojkarna. Fortfarande är det dock fler flickor än pojkar som röker. Det är också färre föräldrar som röker, vilket innebär att det är fler ungdomar som växer upp i rökfria miljöer.

Andelen som dricker alkohol har minskat, främst bland yngre ungdomar. Medelåldern vid det första berusningstillfället har stigit och det är färre som dricker för att bli berusade. Den tidigare ökningen av högkonsumenter, de som konsumerar alkohol två gånger i månaden eller oftare och berusar sig varje eller nästan varje gång, av alkohol har avstannat.

Narkotikaanvändandet minskar och attityderna till narkotika har blivit mer negativa, men andelen som använt narkotika fem gånger eller fler ökar bland en liten grupp pojkar på gymnasiet . Bland flickorna på gymnasiet ökar användningen av lugnande-, och sömnmedel.

- Det är glädjande att vi ser en minskning av användandet av droger, säger Anders Nordberg som är alkoholhandläggare, men det finns mer att göra. Vi ser grupper där användandet ökar och det kan vi inte vara nöjda med.

Läs hela rapporten om ungdomars drogvanor 2011

Om undersökningen

Enkätundersökningen ungdomars drogvanor i Karlskrona har genomförts sex gånger sedan 1998. Syftet med undersökningen är att ge en bild av ungdomars drogvanor inom alkohol, narkotika och tobaksområdet, samt att i en jämförande studie med tidigare undersökningar ge en bild av förändringar av drogvanorna.

Undersökningen 2011 omfattar totalt 1 494 elever, fördelade med 771 i gymnasiets andra årsklass, samt 723 elever grundskolans 9:e klass. Enkäten var en pappersenkät och bestod av 47 frågor, vilken besvarades av eleverna på lektionstid. Svaren behandlades anonymt.

Svarsfrekvensen har under samtliga år varit hög. 2011 var svarsfrekvensen 85 % i 9:an och 86 % på gymnasiet.

För mer information
Anders Nordberg
Alkoholhandläggare
0455 30 42 64

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2011-08-29
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Karlskronaungdomarna-anvander-mindre-alkohol-tobak-och-narkotika/