Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Karlskronas ungdomar vill ha mer inflytande

Karlskronas ungdomar vill ha mer inflytande

Publicerad 18 november 2009 11:57 | Uppdaterad 18 november 2009 12:00
Ungdomarna i Karlskrona är nöjda med sin skola och sina fritidsmöjligheter, men de har begränsat inflytande i skolan och samhället. Det visar undersökningen av ungdomars levnadsvillkor i Karlskrona som genomförts. Undersökningen visar också att flickor har sämre hälsotillstånd än pojkar.

I Karlskrona har 1 200 gymnasieungdomar fått enkäten och nästan 75 % svarade. Frågorna handlar bland annat om deras syn på boende, hälsa, utbildning, fritid, arbete, inflytande och framtid. Resultaten visar på att ungdomarna i Karlskrona har det ungefär som andra ungdomar i motsvarade ålder i Sverige.

Det är Ungdomsstyrelsen som tagit fram undersökningen LUPP, Lokal Uppföljning av ungdomspolitiken och i Karlskrona har den genomförts av Karlskrona kommun i samarbete med Blekinge Tekniska Högskola.

Undersökningen visar att:

  • Ungdomarna är i huvudsak nöjda med skola och fritid.
  • Hälsoproblem finns liksom brister i inflytande.
  • Tjejer mår sämre och väljer lite annorlunda samtidigt som de har höga ambitioner.
  • Könsmönster kvarstår. Det finns i viss mån parallella världar för killar och tjejer.
  • De som har föräldrar med högskola eller företag kan tänka sig följa i sina föräldrars spår.
  • Skola och familj betyder mycket men även fritidsaktiviteter och kompisar.
  • Ungdomarna efterlyser mest mötesplatser/caféer att umgås på och nöjen.

För att unga ska få verkligt inflytande och välfärd krävs ett medvetet arbete på alla nivåer inom kommunen. Ungdomarna i undersökningen tycker inte att de har tillräckligt inflytande idag. Ungdomar behöver tillgång till kunskap om och möjlighet att påverka det som berör dem.

Karlskrona kommun håller på att ta fram en handlingsplan tillsammans med ungdomar, planen ska ut på remiss till alla nämnder innan den skickas vidare till kommunfullmäktige för fastställande.

Mer att läsa om LUPP 2009

Ung i Karlskrona, Uppsats av Linda Ronsby, pdf 411Kb

Unga upplevelser i Karlskrona, kvalitativ studie av Catarina Fransson och Lisa Söderbom om gymnasieungdomars livsvillkor i Karlskrona, pdf 401 Kb

Powerpointpresentation LUPP 2009 i Karlskrona, pdf 86 Kb

För mer information
Ann-Katrin Olsson
Chef Idrotts- och fritidsförvaltningen
0455 - 30 34 49


 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2009-11-18
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Karlskronas-ungdomar-vill-ha-mer-inflytande/