Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Karlskrona kommun tar tempen på företagsklimatet

Karlskrona kommun tar tempen på företagsklimatet

Publicerad 22 november 2010 10:42 | Uppdaterad 22 november 2010 11:00
Åtta av tio företag är någon gång i kontakt med kommunen. Karlskrona kommun vill genom att mäta hur företagen upplever den kontakten bidra till att förbättra företagarklimatet i Karlskrona.

Sveriges kommuner och landsting, SKL, genomför under våren 2011 en undersökning av hur företagare upplever kontakterna med kommunen. Karlskrona kommun har tillsammans med 165 andra kommuner i landet beslutat delta i SKL:s servicemätning.
– Den absolut största fördelen med undersökningen är att den enbart riktar sig till företag som haft kontakt med kommunen, det är alltså bara ”verkliga” kontakter som utvärderas säger Carl-Axel Ottosson, enhetschef på Näringslivsenheten. Dessutom handlar det bara om frågor som vi i kommunen själva råder över och kan påverka. Det här blir ett bra verktyg för att förbättra vår service till näringslivet. 

Målet med undersökningen är att mäta kommunens service till företagen med fokus på myndighetsärenden och mätningen kommer att bli återkommande med ett års mellanrum. Upplägget av undersökningen gör det möjligt att se hur kommunens service utvecklas över tid.

Undersökningen som tidigare har genomförts av kommunerna i Stockholm Business Alliance och Business Region Göteborg är en väl beprövad och uppskattad modell. Skillnaden mellan denna mätning och andra företagsklimatundersökningar är flera. Dels behandlar mätningen en del av företagsklimatet som kommunerna själva rår över och som är relevanta att jämföra ur ett kommunalt perspektiv. Det är enbart företagare som varit i kontakt med kommunen som besvarar enkäten.

I januari 2011 kommer kommunen att ta fram register på alla de företag som haft ett ärende hos kommunen under de senaste 12 månaderna. I juni förväntas kommunen få återkoppling på resultaten av enkätundersökningen.

För mer information
Carl-Axel Ottosson
0455 30 30 46

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2010-11-22
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Karlskrona-kommun-tar-tempen-pa-foretagsklimatet/