Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Karlskrona kommun kommenterar händelserna kring äldreboendet...

Karlskrona kommun kommenterar händelserna kring äldreboendet Af Klint

Det är två händelser på äldreboendet Af Klint som är aktuella. Onsdagen den 10 december 2008 hittades en 67-årig kvinna avliden i sin lägenhet. Kvinnan förmodades ha legat avliden en längre tid eftersom post och reklam som var sex veckor gammal fanns i hennes brevlåda.

Torsdagen den 11 december 2008 tillsatte jag som chef för äldreförvaltningen en intern grupp för att utreda händelsen. Rapporten kommer att presenteras måndagen den 2 mars 2009.

Fredagen den 12 december 2008 föll en 81-årig kvinna i sin bostad på Af Klint. Kvinnan togs om hand av äldreboendets personal och tjänstgörande sjuksköterska. Efter kontakt med Blekingesjukhuset och en anhörig till kvinnan beslöts att avvakta med att transportera kvinnan till sjukhus. Att kvinnan ådragit sig en lårbensfraktur upptäcktes inte förrän lördagen den 20 december 2008 då kvinnan fördes till sjukhus för en röntgenundersökning, som sedan följdes av en operation. En tid senare fick Äldreförvaltningen information från sjukhuset om att kvinnan avlidit.

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan vid Äldreförvaltningen har utrett varför kvinnan inte transporterades till sjukhus för röntgenundersökning i ett tidigare skede. I utredningen konstateras att det finns brister i såväl kommunikationen som dokumentationen i samband med händelsen.

Chefen för Äldreförvaltningens hälso- och sjukvårdsorganisation har efter utredningen fått i uppdrag att åtgärda de brister som framkommit. Dessa åtgärder redovisas den 2 mars 2009.

Karlskrona kommun har till media lämnat ut den utredning som gjorts av händelsen. Karlskrona kommun har inte tidigare, av hänsyn till den avlidna kvinnan och hennes anhöriga, förmedlat uppgiften att kvinnan avlidit.

Äldreförvaltningen kan inte föregripa vare sig resultatet av utredningen kring omständigheterna vid händelsen då den 67-åriga kvinnan hittades avliden eller åtgärdsplanen i samband med den 81-åriga kvinnan som föll och kan därför att inte kommentera händelserna vidare. När resultaten presenteras den 2 mars 2009 kommer förvaltningsledningen att finnas tillgänglig för kommentarer.

De boende, deras anhöriga och personalen på Af Klint är just nu hårt pressade av de händelser som varit och det massmediala intresset. Äldreförvaltningens ledning gör sitt yttersta för att ge de boende, deras anhöriga och personalen trygghet och lugn och ro.

Att intresset från media är stort är naturligt och Äldreförvaltningen kommer med hänsyn tagen till de berörda personernas integritet, att göra allt för att såväl media som allmänhet ska få en så klar bild som möjligt av de två händelserna.

Per Jonsson
Chef Äldreförvaltningen

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2009-02-24
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Karlskrona-kommun-kommenterar-handelserna-kring-aldreboendet-Af-Klint/