Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Karlskrona kommun förbereder sig för att ta emot flyktingar

Karlskrona kommun förbereder sig för att ta emot flyktingar

Publicerad 16 oktober 2015 14:56 | Uppdaterad 16 oktober 2015 15:05
Sedan ett par veckor har Karlskrona kommun arbetat med att förbereda sig för att kunna ta emot flyktingar i så kallade evakueringsboenden. Boenden som kan fungera under en kort tid innan flyktingarna flyttar vidare.

En inventering av möjliga platser i hela kommunen pågår och i dagsläget är det två platser som tillsammans kan ta emot 120 flyktingar som rapporterats in till Länsstyrelsen Blekinge.

Flyktingboende på Kristianopels camping och Lyckeby skola
80 flyktingar kan tas emot på campingen i Kristianopel och 40 i gymnastiksalen i gamla Lyckeby skola. På bägge platserna kommer det att finnas personal dygnet runt. Dels personal från kommunen, men också volontärer.

Kommunen har ett helhetsansvar för allt som rör boendet. Från brandsäkerhet till sängar och tandborstar och mat. När flyktingar kommer till Kristianopel eller Lyckeby avgör Migrationsverket.

Ensamkommande barn till Mogården
På Mogården i Rödeby finns idag ett omvårdnadsboende för äldre. Där finns idag också tomma lokaler som kommer att användas för att ta emot ensamkommande barn.

Äldrenämnden fattade i maj beslut om att stänga Mogården senast vid årsskiftet och i mitten av november har alla äldre flyttat till nya lägenheter i andra omvårdnadsboenden. Planerna på ett nytt eller ombyggt omvårdnadsboende i Rödeby under 2017-2018 ligger fast.

Möten med allmänheten
Under den närmaste tiden kommer informationsmöten med allmänheten att ordnas i Kristianopel, Lyckeby och Rödeby. Mötena kommer att annonseras i lokaltidningarna och på karlskrona.se.

Volontärer
Det är många som redan har hört av sig och vill arbeta som volontärer.  På boendena kommer både personal från kommunen och volontärer att arbeta.

Främst söker kommunen föreningar och organisationer som kan ställa upp med volontärer, men även privatpersoner kan anmäla sig. Anmälan görs via kommunens webbplats karlskrona.se.

Gåvor
Det är också många som hör av sig och vill lämna gåvor till flyktingarna. Den som vill skänka något kan anmäla på kommunens webbplats. Eftersom det inte är klart när flyktingar kommer eller vilka behov de har kan kommunen inte ta emot gåvor i förväg. Om det uppstår behov av särskilda gåvor, till exempel sängar, kommer kommunen att be om hjälp via media, karlskrona.se och facebook.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2015-10-16
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Karlskrona-kommun-forbereder-sig-for-att-ta-emot-flyktingar/