Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Karlskrona kommun får rätt att fylla ut vikar i Verkö hamn

Karlskrona kommun får rätt att fylla ut vikar i Verkö hamn

Publicerad 6 april 2017 15:18 | Uppdaterad 6 april 2017 15:45
Karlskrona kommun får fylla ut de två vikarna Långa Lisa och Solviken för att kunna bygga ut hamnen. Det har Mark-och miljödomstolen nu slagit fast i sin dom.

Ärendet har gällt kommunens ansökan om tillstånd att göra utfyllnader vid de två vikarna i Karlskrona hamn inom Verkö industriområde. För ett år sedan sade Mark- och miljödomstolen ja till tillstånd att bygga ut hamnen.

Länsstyrelsen och Naturskyddsföreningen överklagade beslutet till Mark- och miljööverdomstolen med hänvisning till att projektet hotar viktiga naturvärden.

Mark- och miljööverdomstolen delar inte den bedömningen, utan anser att de fakta som lagts fram visar att vikarna inte har så höga naturvärden att det utgör hinder för utfyllnaden.

- Det här är ett glädjande besked, säger Patrik Hansson (S) som är kommunstyrelsens ordförande.

Karlskrona kommun har pekat ut Verköhamnens strategiska läge i Östersjöområdet som viktigt. Det är en viktig hamn för transporterna inom "Baltic-Link" mellan Norden och ner till Adriatiska havet via Gdynia i Polen. Verkös hamn är även en viktig strategisk länk för
godshanteringen inom norra Europa.

- De satsningar som kommunen gör på Verkö hamn är inte bara viktiga för Karlskrona de är också viktiga för en fortsatt utveckling av miljövänliga transporter, vilket miljööverdomstolen också lyfter fram, säger Patrik Hansson.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-04-06
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Karlskrona-kommun-far-ratt-att-fylla-ut-vikar-i-Verko-hamn/