Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Karlskrona får fortsatt högt resultat i kvalitetsundersöknin...

Karlskrona får fortsatt högt resultat i kvalitetsundersökning

Publicerad 7 februari 2017 14:51 | Uppdaterad 7 februari 2017 14:56
Karlskrona kommun fortsätter att ligga högt i SKL:s undersökning Kommunens kvalitet i korthet, KKik, som varje år tittar på utvalda nyckeltal i kommunernas verksamhet. Under 2016 har Karlskrona kommun fortsatt att förbättra sig inom flera områden. Det visar resultatet i undersökningen som släpptes i slutet av januari.

Bäst resultat får Karlskrona kommun 2016 inom områdena tillgänglighet, trygghet och delaktighet och information.

Sedan undersökningen 2015 har Karlskrona kommun förbättrat sitt resultat på tio olika punkter i förhållande till rikssnittet. Kommunen får mycket högt resultat i bland annat hur många timmar de kommunala verksamheterna är öppna utanför kontorstid. Det gäller till exempel öppettider för bibliotek, simhallar och återvinningscentraler. Andelen ekologiska livsmedel i kommunen har ökat under 2016 och ligger nu en bra bit över rikssnittet. Karlskrona får också återigen bra resultat när det gäller väntetiden till plats i förskola och plats på äldreboende.

Inom områdena kostnadseffektivitet och samhällsutveckling har kommunen något sämre resultat. En punkt som sjunkit sedan 2015 är serviceutbudet inom hemtjänsten. Äldreförvaltningen kommer nu att göra en analys av detta resultat och en bedömning av vad som påverkar resultatet och därifrån ta fram en strategi för olika förbättringsområden.

Arbetsmarknadsområdet är fortfarande det viktigaste fokusområdet att jobba vidare med och en fråga som kommunen måste förbättra sig i.

Läs resultatet av Kommunens kvalitet i korthet 2016.

Om Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet är ett projekt som drivs av Sveriges kommuner och landsting (SKL) sedan 2007. Karlskrona kommun har deltagit i undersökningen sedan 2011.

Resultatet är tänkt att visa hur effektivt medborgarnas skattemedel används och vilket kvalitet som kommunen levererar på sin service. Årets resultat kan jämföras med kommunens tidigare resultat eller med de aktuella resultaten för de andra kommuner som är med i undersökningen.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-02-07
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Karlskrona-far-fortsatt-hogt-resultat-i-kvalitetsundersokning/